Mateřská škola Dolní Krupá

Dolní Krupá 23, Mnichovo Hradiště 29416
https://ms-dk.webnode.cz

Informace o nás OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola v Dolní Krupé je škola s dlouholetou tradicí. Původně byla ve staré budově, později se roku 1985 přestěhovala do nové budovy, která je pavilónového typu. Tato mateřská škola byla vždy jednotřídní. Navštěvují ji děti ze zdejší vesnice i ostatních vesnic. Od roku 1992 zde byla v budově MŠ zřízena základní škola, která byla však pro nedostatek dětí v obci roku 2002 zrušena. Od roku 2003 mateřská škola přešla do právní subjektivity. Cílem naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, uspokojovat jejich potřeby a zájmy formou hravých činností. Zajišťujeme individuální péči všem dětem – se specifickými vzdělávacími potřebami (dětem zdravotně postiženým, s vadami řeči i dětem talentovaným). Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání a nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy (sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče s dětmi i veřejnost, výlety, logopedická péče, spolupráce s rodiči, …) Snažíme se, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky