Mateřská škola Doksy - Libušina

Libušina 838, Doksy 47201
http://mslibusina.cz

Právní forma: příspěvková organizace IČO: 706 98 554 IZO: 600 074 447 Zřizovatel: Město Doksy Adresa zřizovatele: nám. Republiky 193, 472 01 Doksy Kapacita MŠ: 55 dětí Kapacita školní jídelny: 70 strávníků Zaměstnanci: 4 učitelky na plný úvazek, 1 učitelka na částečný úvazek 3 provozní zaměstnanci Dvoutřídní škola je umístěna v přízemní montované budově, která byla postavena svépomocí občanů města v roce 1974. Nachází se v jedinečném prostředí zalesněné zahrady o rozloze 2 866 m², mimo frekventovanou část Doks. V roce 2014 byla škola kompletně zrekonstruována. Zařízení je účelově vybavené, technický i materiální potenciál je průběžně modernizován a udržován. Třídy slouží zároveň jako herny a jídelny, tělocvična a ložnice jsou samostatné místnosti, každá třída dětí má svou šatnu. Sociální zařízení jsou vybavena dle hygienických požadavků. Školní kuchyně je součástí školy, vyhovuje normám EU. Kancelář slouží zároveň jako šatna zaměstnanců. Přehledné prostory nabízí přímý kontakt s rodiči i s jinými partnery, se kterými škola jedná, což dodává atmosféru školy rodinného typu. Po celých prostorách i venkovním areálu školy je bezbariérový přístup. Rozlehlá zahrada – lesopark, zapadá do celkového rázu poklidné okolní vilové čtvrti. Za příznivého počasí se převážná většina výchovných činností, včetně stolování, přesouvá do letní učebny na zahradu, kde jsou k tomuto účelu umístěny stoly s lavicemi a lavičkami. K herním aktivitám dětí slouží pískoviště, brouzdaliště, klouzačky, houpačky, kolotoč a také různorodá škála průlezek. Přírodní svah nabízí možnost využití k zimním aktivitám. Dlážděná plocha u budovy poskytuje prostor pro pohybové aktivity dětí, je využívána především jako mini-dopravní hřiště, k tělovýchovným chvilkám, hudebně-pohybovým činnostem apod. Hygienické vybavení školy, dětský nábytek a ostatní zařízení odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Veškeré vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy podle daných předpisů. Vše podléhá pravidelným revizím a kontrolám. Hračky a pomůcky odpovídají počtu dětí, jejich věkovým a individuelním zvláštnostem. Podle potřeb a možností jsou průběžně doplňovány a obměňovány. Převážná část je umístěna v dosahu dětí tak, aby na ně viděly a mohly si je samostatně brát. Didaktická technika odpovídá potřebám integrovaného vzdělávání.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky