Mateřská škola Dobřichovice

Březová 680, Dobřichovice 25229
http://www.msdobrichovice.cz

Naše mateřská škola se nachází poblíž centra města Dobřichovice, v krásném okolí řeky Berounky, v blízkosti lesů, luk a polí. Budova školky je obklopena rozlehlou zahradou, která je lemována keři a vzrostlými stromy. Nachází se zde mnoho herních prvků, včetně tří velkých pískovišť, prostorného altánu, který byl postaven jako venkovní učebna a nového bazénu. Samotná budova byla postavena v sedmdesátých letech v rámci akce “Z“ tehdejšími dobřichovickými občany. Následkem povodní v roce 2002 došlo ke kompletní rekonstrukci původní budovy a k celkové výměně vnitřního vybavení. V roce 2007 pak byla přistavěna další třída, v roce 2015 další dvě. Nyní má tedy mateřská škola kapacitu 147 dětí v šesti třídách, umístěných v jednopatrové budově. Každá třída má svůj samostatný vchod. Děti jsou v odděleních rozděleny zpravidla podle věku. V každé třídě je 25 dětí, které jsou vedeny dvěma učitelkami s odpovídajícím pedagogickým vzděláním. Pouze třídu Kytiček navštěvuje 22 dětí. Je to třída, do níž jsou mimo jiné zařazovány i děti, které vyžadují zvláštní péči. V naší mateřské škole usilujeme především o to, aby byla místem jistoty, bezpečí, vzájemného porozumění a pozitivních lidských vztahů. Snažíme se, aby do školky děti chodily rády, aby zde nacházely mnoho podnětů pro svůj rozvoj a poznávání světa kolem nich. Vytváříme prostor, ve kterém má každý své místo, každý může vyniknout. Nezanedbatelnou stránkou našeho snažení je zařazení enviromentální výchovy, prostřednictvím které se děti učí laskavou a nenásilnou formou chápat zákonitosti přírody, přirozených změn v ní, porozumí tomu, co vše pro ni můžeme my sami udělat. Věříme totiž, že tato malá generace dokáže pohnout světem. To je také jeden z důvodů, díky kterému se naše škola pyšní propůjčeným titulem ,,Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“. Veškeré informace týkající se provozu MŠ najdete ve Školním řádu, který je vyvěšen ve všech šatnách jednotlivých oddělení a je povinností rodičů být s ním seznámeni. Provozní doba 7:00 - 17:00 PO-PÁ V období od 1.3.2019 - 1.3.2020 pokračuje naše mateřská škola v projektu s názvem Zkvalitnění výuky na MŠ Dobřichovice - Šablony II. (registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012445). Tento projekt je financován z Operačního programu pro Výzkum, rozvoj a vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritu pro své budoucí směřování. Jedná se zejména o osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Tento projekt je financován z Operačního programu pro Výzkum, rozvoj a vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů. Zvětšit mapu

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky