Mateřská škola Debř Mladá Boleslav

Josefodolská 85, Mladá Boleslav - Debř 29301
https://www.skoladebr.cz

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ 12. 4. 2021 PROVOZNÍ DOBA MŠ BUDE DOČASNĚ UPRAVENA: OD 6.45 DO 16.00 HOD. Do MŠ se vrací děti s povinnou docházkou "předškoláci" a děti pracujících rodičů uvedených v Mimořádném opatření Č. j.: MZDR 14600/2021-1MIN/KAN v bodě 14. - umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol, jejichž zákonní zástupci jsou: a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, e) příslušníci ozbrojených sil, f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. Podmínkou přijetí dítěte do kolektivu je otestování dítěte = testování je jednoduché, dítě v MŠ testováním provází zákonný zástupce (instruktážní video Testování žáků - YouTube) Provoz během letních prázdnin 2021 Prosíme rodiče, aby nejpozději do 15 4. 2021 nahlásili zájem o docházku svého dítěte během letních prázdnin. Více informací naleznete v emailu. Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022 Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou na mateřských školách zřizovaných městem Mladá Boleslav v souladu s právními předpisy. Uskuteční se ELEKTRONICKY v termínu dle školského zákona, tedy v období od 3. května 2021 do 9. května 2021. Upřednostňujeme podání přihlášky elektronickou formou. Proto od 3. května 2021 bude na webových stránkách naší mateřské školy (https://www.skoladebr.cz/stranka-skolka-69) odkaz na elektronickou přihlášku, kterou zákonní zástupci vyplní.... Více informací v sekci Dokumenty a formuláře Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. třídy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou na školách zřizovaných městem Mladá Boleslav v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Termín zápisu je stanoven na dobu od 1. dubna 2021 do 16. dubna 2021. K zápisu se prostřednictvím svého zákonného zástupce hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let věku. - leták s informacemi o Masarykově ZŠ Debř naleznete v sekci dokumenty. 1.3.2021 Distanční výuka Milí rodiče, vzhledem k uzavření mateřských škol zahajujeme pro předškolní děti distanční výuku. Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jsou jiné formy výuky omezeny nebo zcela znemožněny. Jak bude domácí výuka probíhat? Již v loňském roce na jaře jsme si tuto formu vyzkoušeli a bude probíhat obdobně. Na počátku týdne obdržíte informace o tématu společně s náměty na činnosti, pracovními listy, náměty na tvoření s dětmi, doplníme o písničku či básničku. Součástí bude také logopedické procvičování. Jelikož je distanční výuka pro předškolní děti povinná, je třeba pracovní listy po ukončení dist. výuky odevzdat v mateřské škole k založení do složky dítěte. Je možné také zaslat fotografii, jak s dítětem pracujete (například jak s dítětem hrajete hru nebo procvičujete motoriku mluvidel). Děkujeme za spolupráci, společně to zvládneme. 27.2.2021 Uzavření mateřských škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje: Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE) zakazuje přítomnost dětí v mateřské škole. S účinností od 27.2.2021 do 21.3.2021 jsou mateřské školy uzavřeny. OŠETŘOVNÉ https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 26.2.2021 Z důvodu výskytu pozitivního případu covid je MŠ po dobu karantény uzavřena. Karanténa bude trvat 10 dní od doby posledního kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, tj. minimálně do 08.03.2021 včetně. 8. – 12. 2. Jarní prázdniny – otevřena jedna třída pro nahlášené děti, provoz přesunut do budovy ZŠ Úterý 16. 2. Masopustní karneval – tentokrát POHÁDKOVÝ - Letos si užijeme karneval s maskami pohádkových postav - Vítáno je občerstvení na dopolední hostinu (masopustní koláčky, koblížky…) - Sraz dětí v převleku je v 8 hodin PROVOZ MŠ pátek 29.1.2021 V den pololetních prázdnin MŠ otevřena (jedna třída) pro nahlášené děti. Od 18. 1. MŠ v provozu, více info v emailu. UZAVŘENÍ MŠ Vážení rodiče. V souladu s ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsem nucen přerušit na dobu od pondělí 11.1. 2021 do pátku 15.1. 2021 provoz mateřské školy z důvodu zvýšené nemocnosti a karantény zaměstnanců. Celá situace byla projednána se zřizovatelem mateřské školy i Krajskou hygienickou stanicí. V Mladé Boleslavi dne 8.1. 2021 Mgr. Jakub Černý ředitel školy

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky