Mateřská škola Davle

Jílovská 21, Davle 25206
http://www.msdavle.cz

Zápis dětí do MŠ Davle, Jílovská 21,252 06 Davle, okres Praha západ, s nástupem od 1.9. 2021 Mateřská škola Davle, Jílovská 21, oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2021 proběhne od 2. května 2021 do 16. května 2021 do 17.00 hodin . Ředitelka mateřské školy Davle, po dohodě se zřizovatelem městysem Davle v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021 Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Davle Termín: 2. 5. – 16. 5. 2021 Přihlášky potvrzené lékařem se odevzdávají do MŠ Davle, Jílovská 21, 252 06 Davle a to : datovou schránkou cb8kqhq emailem s elektronickým podpisem davle.materskaskola@volny.cz vhozením do schránky na plotě mateřské školy v Davli poštou razítko nejpozději s datumem 16. 5. 2021 Od 1. 4. 2021 máte k dispozici webové stránky k předzápisu https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/davle, který Vám usnadní zápis. Najdete zde přihlášku k vyplnění nebo je přihláška ke stažení na www.MSDAVLE.CZ Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce: Kopii – rodného listu dítěte, průkazu totožnosti zákonného zástupce, přihlášku dítěte do mateřské školy s potvrzením dětského lékaře o očkování dítěte Kritéria pro přijímání děti budou zveřejněna do 1. 4. 2021 na obvyklých místech v budově školy a na webových stránkách. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitele školy 20. 5. 2021 od 13,00 do 16,00. V Davli 30. 3. 2021 Paed.Dr.Jarmila Jarůšková ředitelka mateřské školy Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/davle Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v dnech řádného zápisu doručíte vytisknutou žádost s vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkaz totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky