Mateřská škola Dašice

Sadová 440, Dašice 53303
https://www.msdasice.eu

Mateřská škola Dašice je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Dašice. V naší mateřské škole se snažíme rozvíjet samostatnost a sebevědomí dětí, položit základy celoživotního vzdělávání všech dětí podle jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvíjíme péči o děti talentované a děti se speciálními vzdělávacími potřebami - spolupracujeme s PPP v Pardubicích a SPC Svítání. Vždy se snažíme hledět především na přirozené potřeby dětí, jejich možnosti a zájmy. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení vnímání všemi smysly jako základ pro veškeré přirozené poznávání. Věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti - logopedický screening, zařazování jazykových chvilek, rozvíjení komunikatviních dovedností, péče logopedické asistentky.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky