Mateřská škola Česká Třebová

U Stadionu 602, Česká Třebová 56002
http://www.msustadionu.cz

Projekt Personální podpora naší mateřské školy Projekt (název, registrační číslo): Personální podpora MŠ Česká Třebová, U Stadionu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017556 Tento projekt je spolufinancován EU. Předpokládané datum zahájení projektu: 1.10.2020 Předpokládané datum ukončení projektu: 30.9.2021 Předpokládaná doba trvání (v měsících): 12 Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Co je cílem projektu? Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Vybrané aktivity : Školní asistent - personální podpora MŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Projektový den ve výuce Cílem této aktivity je děti seznámit s přírodou. Využijeme environmentální výchovu. Seznámíme se a dozvíme se zajímavé informace přímo od odborníka, který přijede za námi do MŠ.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky