Mateřská škola Čeladná

, Čeladná 362 73912
https://msceladna.webnode.cz

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program „Svět může být místo plné zázraků“ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Program je zaměřen na poznávání okolní přírody a věcí kolem nás, ochranu životního prostředí, zdravý životní styl. Důraz je kladen na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Každá vlastní zkušenost, pozorování, prožitek je pak hlubší a trvalejší. Tím děti získávají dobrý vztah ke všemu živému i neživému, ale i sobě samému. Pobyt v přírodě, sportovní a pohybové aktivity, zdravá výživa má pomoci dětem vytvářet zdravé životní návyky a postoje, které ovlivní jejich fyzickou a psychickou kondici. Děti tak získají poznatky o tom, co jejich tělu škodí a co prospívá.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky