Mateřská škola Chříč

, Chříč 66 33143
https://mschric.estranky.cz/

MŠ i školní jídelna v Chříči se z nařízení vlády zavírá od 1.3.2021. OTEVŘENO: PONDĚLÍ - PÁTEK : 6,30 hod - 16,30 hod publicita šablony III --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Právě jste otevřeli bránu do světa dětí a radosti. NNaše mateřská škola se nachází v blízkosti chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a naším hlavním cílem je harmonický rozvoj všech dětí a spokojenost rodičů. Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom jej později získali. J.J.ROUSSEAU Webové stránky naší MŠ upravuje ředitelka MŠ. dotace Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000368“. Realizátorem projektu, který byl zahájen dne 1. září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2018 je MAS Světovina o.p.s. a Město Kralovice. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Kralovice tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená především společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Kralovice. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu. Velmi cenným podkladem jsou vzdělávací potřeby a záměry zjištěné prostřednictvím osobních jednání a komunitního projednávání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičů, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, které povedou k jedinému hlavnímu cíli - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikování a řešení místně specifických problémů a potřeb. Z MAP budou vycházet konkrétní projekty a aktivity, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly. Podrobné informace o realizaci projektu naleznete ZDE (vložit hypertextový odkaz: http://www.mas-svetovina.cz/map-a-poradenstvi-skolam/map-kralovice/ ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MŠ Chříč shání pracovníka na pozici učitelka MŠ, na zkrácený pracovní úvazek 0,371. Pedagogické zdělání pro MŠ nutné. Zájemci se mohou hlásit na: ms.chric@seznam.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky