Mateřská škola Chotěšov

Luční 590, Chotěšov 33214
http://ms-chotesov.zestoda.net

Aktuálně ZÁPIS DĚTÍ Vyzvedávání tiskopisů, pokud rodina nemá možnost si zajistit vytištění materiálů, se uskuteční ve čtvrtek 29.4.2021 ve 2. vchodu v ředitelně mateřské školy. Vyplněné tiskopisy k zápisu podle pokynů v “Informacích k zápisu do MŠ Chotěšov pro šk. r. 2021/22” vrátit do MŠ ve dnech 2. 5. – 14. 5. 2021. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - pro tisk a vyplnění v ruce, 93 kb, k vyplnění na počítači a tisk, 16 kb Evidenční list pro dítě v mateřské škole - pro tisk a vyplnění v ruce, 616 kb. Čestné prohlášení o očkování - pro tisk a vyplnění v ruce, 75 kb, k vyplnění na počítači a tisk, 15 kb, nutno dodat včetně kopie očkovacího průkazu. Souhlas se zpracováním osobních údajů - pro tisk a vyplnění v ruce, 104 kb, k vyplnění na počítači a tisk, 16 kb Informace k zápisu do MŠ Chotěšov pro šk. r. 2020/21 - pro tisk 108 kb Informace o chodu MŠ - pro tisk 98 kb Zápis je určen pro děti, kterým požadovaným dnem nástupu do MŠ bude alespoň 2,5 roku. Zápis a docházka do MŠ je povinná pro děti, kterým do 31.8.2022 bude 6 let. Bližší informace budou sděleny později v závislosti na rozhodnutí MŠMT ČR. Provoz MŠ Chotěšov od 12. 4. 2021 MŠ bude otevřená od 5,50 hod. pouze pro “předškoláky”, tj. pro děti, kterým do 31.8.2021 bude 6 nebo 7 let, a pro děti rodičů, kteří pracují ve zdravotních a bezpečnostních službách. Pro děti bude provoz bez roušek a respirátorů. Děti budou přicházet pouze 1. vchodem, kde v přízemí ve třídě Rybiček bude probíhat testování dětí antigenním LEPU testem z přední části nosu rodičem dítěte za asistence pedagoga. Rodič s dítětem počká 15 minut na výsledek testu. Po negativním výsledku testu dítě s doprovodem pedagoga bude pokračovat do příslušné třídy. Děti ze třídy Berušek budou rozděleny do třídy Berušek a Myšek tak, aby do jedné třídy docházelo maximálně 15 dětí, upřesňující seznam bude od 12.4.2021 na hlavních dveřích MŠ. Děti, které doloží lékařské nebo laboratorní potvrzení, že prodělaly COVID-19, nebudou testovány 90 dní ode dne pozitivního testování. Další informace na testovani.edu.cz/pro-rodice. Provoz MŠ o prázdninách Provoz MŠ bude uzavřen od pondělí 26. července 2021 do úterý 31.srpna 2021 včetně. OŠETŘOVNÉ - COVID-19 Vážení rodiče, při uzavření mateřské školy nebo některé ze tříd z důvodu karantény proti šíření koronavirové infekce máte možnost požádat o ošetřovné na Vaše dítě. Níže máte popsaný postup, jak si sami na počítači vygenerujete „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“. Po kliknutí na následující odkaz se vám otevře v novém okně/záložce https://eportal.cssz.cz/. Dále postupujte: horní lišta – tiskopisy = ; pro pojištěnce = ; v levé nabídce zvolíme „nemocenské pojištění“ (3.řádek) = ; Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část = ; pokyn = ; Vyplnit – Pod ikonou Identifikace žádosti odškrtnout nová žádost = ; zobrazí se vygenerovat číslo žádosti – provedu pokyn a žádost mohu vyplnit Název : Mateřská škola Chotěšov IČ : 70947716 důvod : COVID Uzavření školy – COVID-19 19.3.2020 – 22.5.2020 uzavření provozu školy 7.9.2020 – 16.9.2020 uzavření provozu 3. třídy a části 5. tř. 14.12.2020 – 18.12.2020 uzavření provozu školy 4.2.2021 – 12.2.2021 uzavření provozu 3. třídy a části 5. tř.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky