Mateřská škola Pohádka - 26. dubna, Cheb

26. dubna 39, Cheb 35002
http://www.skolkapohadka.cz

O mateřské škole V naší mateřské škole je cílem všech dospělých, aby se zde Vaše dítě cítilo příjemně a šťastně. Vytvoříme mu laskavé a podnětné prostředí, které má svá pravidla a kde budeme v dítěti upevňovat pocit jistoty a bezpečí. Pro život dítěte má předškolní vzdělávání velký význam, neboť poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé. Cíl mateřské školy Cílem mateřské školy není vyrovnat výkony dětí, ale vyrovnat jejich vzdělávací šance. V mateřské škole zajišťujeme příznivé podmínky pro všestranný rozvoj dítěte. Vedeme děti k osvojení základů zdravého životního stylu. Učíme děti pečovat o své zdraví, zdraví přírody i zdravým vztahům mezi dětmi. Tělesné zdraví, dostatek pohybu a zdravá výživa Máme dostatek prostoru a vybavení pro sportování ve třídách i na školní zahradě (sportovní sestavy, provazové žebříky, dostatek náčiní, skákací míče, chůdy, overbally, skluzavky apod.). Nejvíce si zasportujeme v tělocvičně, hale,na zahradě, na hřišti ZŠ a na sportovním areálu Krajinky. V jídelníčku nechybí dostatek ovoce, zeleniny, vlákniny, saláty. K pití nabízíme vodu a neslazené čaje. Listopad je u nás „Měsícem zdraví". Připravujeme pro děti bohatý program, hry např. „Doktora se nebojíme" - hry s budoucími zdravotními sestřičkami, nácvik čistění zubů . Vyvrcholením je „Den zdraví" pro děti, rodiče i veřejnost spojený s ochutnávkou zdravé výživy. Děti si samy mohou zvolit množství jídla podle potřeby a chuti, mohou se kdykoliv napít ze svého hrnečku a mají k dispozici ovoce. Na pití během dne si děti mohou vybrat čaj nebo čistou vodu. Duševní zdraví a pohoda Hru považujeme za hlavní činnost dítěte a prostředek poznání. Podporujeme dětskou zvídavost přípravou různých pokusů a experimentů (pozorování přírodnin pod lupou apod.). Poznání rozvíjíme prostřednictvím konkrétních prožitků dětí např. návštěva zvířátek v DDM, návštěva pracoviště rodičů, školního statku. Snažíme se, aby každé dítě dosáhlo maxima svých schopností. Děti se samy podílejí na vytváření pravidel chování ve třídě, nakreslí si je. Respektujeme osobnost a jedinečnost vašeho dítěte a posilujeme jeho sebevědomí Vytváříme příležitosti pro aktivitu, humor i lásku, zkrátka příjemnou a tvůrčí atmosféru, ve které má dítě chuť se učit a poznávat nové věci. Zdraví přírody Vytváření pocitů odpovědnosti za stav naší planety, získání povědomí o významu přírody pro život člověka. Děti si uvědomují, že způsob jakým se lidé chovají, ovlivňuje stav přírody. Děti se učí chránit přírodu, pečovat o zahradu, květiny v mateřské škole a na záhonku na školní zahradě. Snaží se přírodě porozumět. Děti zjišťují, že zdravý člověk může vyrůstat jen ve zdravé přírodě. Třídíme odpad

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky