Mateřská škola Bulhary

, Bulhary 163 69189
https://skolkabulhary.webnode.cz

Současnost Ve šk. roce 2008/ 2009 byla provedena oprava a údržba plynového topení. V umývárně byl instalován nový sprchový kout a v 1.patře mají děti nové wc. Za přispění OÚ Bulhary bylo obnoveno poškozené pískoviště, bylo doplněno novým pískem a novou krycí plachtou. Se souhasem OÚ byly také pořízeny do třídy nové stolky a židličky, které vyhovují parametrům věkově smíšené skupině dětí, podařilo se zakoupit část nových lehátek (stará již nevyhovovala po stránce hygienické a bezpečnostní) a koberec do dětské ložnice. V průběhu školního roku 2009/ 2010 byla položena nová dlažba na dětském WC a v době letních prázdnin proběhla rekonstrukce umývárny. Také se po dlouhé době školka oblékla, po vymalování celé budovy, do veselých pastelových barev. Ve šk. roce 2013/ 2014 proběhla v podzimních měsících výměna oken a vstupních dveří na celé budově MŠ, školka byla také zateplena a dostala novou fasádu. Došlo také k výměně okapů. Vše proběhlo bez omezení za plného provozu MŠ. Z bezpečnostních důvodů byly v areálu zahrady MŠ pokáceny vzrostlé starší stromy, které ohrožovaly nejen bezpečnost dětí, ale i osob pohybujících se po zahradě MŠ a hrozily také pádem na budovu MŠ. Ve školním roce 2014/ 2015 začala přeměna školní zahrady na zahradu přírodního stylu. Stále probíhají dodělávky- výsadba keříků, stromků a terénu. Projekt byl zpracován ve spolupráci s MŠ a vybrán k realizaci a je spolufinancován z OPŽP a částečně zřizovatelem - obcí Bulhary. Záměrem je přetvoření nefunkční zahrady u MŠ na plně funkční zahradu v přírodním stylu, která by dětem poskytovala prostor k neomezenému pohybu, volné hře a možnost poznávání a zkoumání svého přirozeného přírodního prostředí. Vzniklá zahrada bude místem naslouchání, pozorování, experimentování, aktivit, zvídavosti, tvořivosti, objevování a poznávání. V neposlední řadě bude zázemím pro pohyb, odpočinek, relaxaci, péči a ochranu přírodního prostředí. Zahrada by měla nabídnout možnost experimentovat s přírodními materiály, pozorovat a pěstovat rostliny, kompostovat, pozorovat zvířata, proměny zahrady v různém počasí a čtyřech ročních obdobích a svým různorodým uspořádáním podpořit děti ke spontánním aktivitám. Děti se zde tak od malička mohou učit přirozeným a hravým způsobem chápat přírodní jevy a jejich význam pro člověka. Toto pochopení je předpokladem toho, aby se v dospělosti cítily zodpovědní za zachování a tvorbu našeho životního prostředí. Návrh zahrady vychází z osvědčených metodik, z potřeb dětí i ze zkušeností pedagogů. Na výběr prvků měl vliv i rámcový vzdělávací program mateřské školy, prvky tak budou zapojeny nejen do hry, ale i do výuky.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky