Mateřská škola Bukovinka

Bukovinka 67, Křtiny 67905
https://materska-skola7.webnode.cz

O nás MŠ Bukovinka je jednotřídní mateřská škola, jejím zřizovatelem je obec Bukovinka. O děti se stará kolektiv pěti zaměstnanců - ředitelka, učitelka a vedoucí školní jídelny v jedné osobě, druhá učitelka, kuchařka a školnice. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, položit jim základy celoživotního vzdělávání podle jejich možností, zájmů a potřeb. MŠ při své výchovně vzdělávací práci vychází z modelového programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Všichni zaměstnanci školy se shodly na tom, že zdraví je pro člověka největší prioritou. Bez něj se člověk nemůže plně věnovat práci a svým zálibám. Proto jsme se rozhodli vést intenzivně děti k uvědomování si významu zdraví, k jeho úctě a ochraně. Dlouhodobé záměry rozvoje Rozvíjet děti po stránce psychické, fyzické a sociální, položení základů schopnosti učit se. Rozvíjet kladný vztah dětí k přírodě, k místu, kde žijí. Vést děti k odpovědnému chování ke své osobě, k ostatním lidem, ke všemu živému i neživému na planetě Zemi. Rozvíjet u dětí samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná sebevědomá osobnost. Vytvářet pro děti stále lepší a bezpečnější podmínky pro výchovu a vzdělávání.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky