Mateřská škola Bukovany

Bukovany 33, Olomouc 77200
http://www.msbukovany.cz

Naše Mateřská škola využívá i finančních zdrojů Evropské Unie k níže uvedeným aktivitám. PROJEKT MŠ BUKOVANY CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015437 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je pomocí personální podpory školního asistenta zajistit lepší inkluzi ve škole a také umožnit další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ. Součástí projektu je rovněž realizace projektových dnů jak ve škole tak i mimo školu. Aktivity: 2.I/1 – Školní asistent – personální podpora MŠ 2.I/12 – Projektový den ve škole 2.I/13 – Projektový den mimo školu 2.I/6b – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická pregramotnost 2.I/6e – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 2.I/6g – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – polytechnické vzdělávání Specifickýcíl: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Celkové zdroje: 179 298 Kč Plakát Šablony II.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky