Mateřská škola Bruntál

Pionýrská 9, Bruntál 79201
http://www.msbruntal.cz

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Součástí MŠ Bruntál, Pionýrská 9 je odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Milí rodiče a návštěvníci Vítáme vás na našich webových stránkách. Věříme, že zde naleznete všechny informace, které potřebujete. Není na světě větší zázrak než dítě. Není nic čistšího než jeho oči. Není nic sladšího než jeho úsměv. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby děti čas strávený v naší mateřské škole prožily radostně, spokojeně a naplno. Chceme uspokojovat jejich potřeby a naplňovat jejich touhy. Naší snahou je vytvořit pro vaše dítě takové podmínky, aby se zde cítilo co nejlépe. Název: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Adresa: Pionýrská 9, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 130 967 IČO: 60780517 Tel.: 554 718 013, 723 515 536 Statutární zástupce: Ivana Mikesková, ředitelka E-mail: ms.pionyrska@tiscali.cz reditelkamspionyrska@seznam.cz skolnijidelna.mspionyrska@seznam.cz mspetrin@seznam.cz Zřizovatel: Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál Tel. zřizovatele: 554 706 111 Právní forma: příspěvková organizace Vedoucí školní jídelny: Irena Študencová Vedoucí školní jídelny odloučeného pracoviště: Zdeňka Duhajská, ZŠ Bruntál, Školní 2 Odloučené pracoviště: Školní 2, Bruntál Tel. odloučeného pracoviště: 739 012 480 Provozní doba Od 6.00 - 16.00 hodin Počet tříd MŠ Pionýrská: 3 + 1 třída s péčí o děti do 3 let /jesle/ Počet dětí k 1. 9. 2020: 84, z toho 20 ve třídě s péčí o děti do 3 let /jesle/ Počet tříd odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál: 3 třídy /z toho 1 logopedická/ Počet dětí k 1. 9. 2020: 61 Informace o škole Mateřská škola Pionýrská funguje dle školského zákona 561/2004 Sb. jako škola s celodenním provozem a je součástí školní vzdělávací soustavy. Škola je typizovaným zařízením pro předškolní vzdělávání dětí. Zřizovatelem je Město Bruntál. Od roku 1995 se stala samostatným právním subjektem. Školu tvoří jedna velká budova, která stojí na okraji města Bruntálu. Od vedlejší, málo frekventované komunikace, ji dělí velká členitá zahrada, kde je hodně zeleně se spoustou vzácných dřevin. Rozmanitost terénu umožňuje dětem rozvíjet různé pohybové aktivity po celé roční období. Uprostřed budovy se nachází moderně vybavená kuchyň, která vyhovuje současným hygienickým požadavkům. Dětem zde připravují svačiny a vaří obědy 2 kuchařky. Mateřská škola má 3 třídy, kde je umístěno celkem 64 dětí, o které pečuje 6 kvalifikovaných učitelek, jedna chůva, jedna asistentka pedagoga a jednu třídu s péčí o děti do 3 let / jesle/, kam dochází 20 dětí. Dvě zdravotní sestry, jedna chůva a jedna pomocná síla dětem poskytují kvalifikovanou péči. Každá třída má svoji šatnu, hernu, sociální zařízení a kromě jedné, mají všechny i svoji lehárnu. V šatnách, ve třídách i na chodbách školy jsou umístěné dětské práce, které mohou zhlédnout i rodiče. Třídy a herny jsou vybaveny novým typizovaným nábytkem pro děti, který učitelky přizpůsobily dětem tak, že vytvořily co nejvíce hracích koutků /center/, aby si mohly nerušeně hrát a měly zde soukromí. Hračky i pomůcky jsou zde dětem snadno přístupné, mohou si je snadno podat i uklidit. Děti mají možnost využívat počítače se vzdělávacími programy a interaktivní tabuli. Děti mají stejná práva, možnosti i povinnosti. Nikdo není zvýhodňován nebo naopak. V celé budově MŠ máme 9 provozních zaměstnanců. Všichni zaměstnanci školy se snaží dětem vytvářet takové prostředí, aby se zde cítily dobře.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky