Mateřská škola Brno Štolcova 51

Štolcova 51/147, Brno 61800
http://www.msstolcova51.cz/

Analýza současného stavu Děti přicházející do naší MŠ pocházejí nejen z českých rodin, ale i z rodin, které se asimilují do naší společnosti (děti cizinců). Složení dětí je mezinárodní a je často nutné překonávat jazykovou bariéru. Proto se naše škola stává místem, kde děti mají možnost a příležitost tuto překážku odstraňovat, v českém jazyce se zdokonalovat, a tím zvyšovat své šance na bezproblémovou adaptaci při přechodu do ZŠ. Na učitelky jsou tak kladeny stále vyšší nároky, a proto jsme se rozhodli využít možnosti zapojení školních asistentek. Více úsilí nás stojí individualizace cílů podle potřeby nejen skupiny, ale každého dítěte, aby se nabízenou činností uspokojivě rozvíjelo, odneslo si z každého dne v MŠ něco nového, podnětného, příjemného. Nabízíme řešení, která jsou dětem blízká, přístupná, rozvíjející, zajímavá. Snahou personálu je rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách. Chceme, aby se děti nebály promluvit, řekly svůj názor, zvládaly své emoce – hněv, strach, radost a veselí. Snažíme se vlastním příkladem učit děti pozitivně myslet, jednat, orientovat se, pozorně vnímat, naslouchat jejich přáním, problémům. Pokud dítě projeví zájem o fyzický kontakt – pohlazení, pomazlení aj. jsme tu vždy pro něj. Spolupráce mezi dětmi probíhá tou nejjednodušší formou – v běžném kontaktu, při hrách, stolování, pomoc slabšímu, pomalejšímu kamarádovi. Myslíme si, že emoční inteligence je pro šťastný život důležitější než vysoké IQ. V dětech je stále potřeba rozvíjet pocit přátelství, lásky, důvěry-vždyť nám jde o jednu společnou věc mít děti zdravé, samostatné, vyrovnané a vychované! Cílem je vycházet z individuálních specifik dítěte, přihlížet jejich potřebám a rozdílným schopnostem, naučit se postojům, které spočívají v úctě ke starším a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Chceme vytvářet pro dítě takové prostředí, které bude příjemné a stimulující. Přijímáme každé dítě takové jaké je a snažíme se jim zprostředkovávat vlastní zkušenosti. Veškeré snažení nás, zaměstnanců školy, je zaměřeno na to, aby dítě bylo maximálně spokojené a šťastné. Nedílnou součástí je vytvářet na pracovišti prostředí plné pohody a vzájemné důvěry.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky