Mateřská škola Soukenická Brno

Soukenická 8/561, Brno 60200
http://www.mssoukenicka.cz/

Vstupem dětí do mateřské školy se rozšiřuje jejich okruh v navazování kontaktů s lidskou společností. Aby tento proces probíhal nenásilnou formou bez stresu, nabízí naše škola pro rodiče s dětmi, kteří nenavštěvují mateřskou školu, adaptační program. Adaptační program Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte. Adaptační a zkušební doba je umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte. Adaptační plán má dvě fáze. 1/ základní 2/ doplňkovou Základní fáze je rozvržena do dvou týdnů takto: 1. týden 1.den v MŠ za účasti rodičů - přivítání, vzájemné seznámení - maximálně 1 hod. do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hod. - možnost s rodiči 2. týden dopolední docházka - možnost s rodiči: odchod před obědem - 11:00 hod. odchod po obědě - 12:00 hod. Začíná-li školní rok v průběhu týdne, počítá se 5 pracovních dnů. Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 14. hodině. To platí jen pokud se nejedná o děti "čtyřhodinové". Děti tzv. čtyřhodinové: Nástup v 07:30 – 11:30 hod (s obědem 08:00-12:00 hod) Není možné nastupovat dříve, jelikož není možné zkracovat dětem pobyt venku.Tuto dobu je nutné dodržovat! Pokud si dítě zvyká pomaleji, domluví si rodič s učitelkou další individuální průběh adaptace.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky