Mateřská škola Brno

Libušina třída 29, Brno 62300
http://www.mslibuska.cz/

Informace aktuálně - COVID: Od 12.dubna 2021 je MŠ otevřena pro děti 5-6ti leté, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání. Dětí se týká povinné preventivní samotestování antigenními neinvazivními testy s frekvencí dvakrát týdně, bezprostředně po příchodu do budovy školky. Samotestování podle pokynů MŠMT - postup: ihned při vstupu budete dole v přízemí MŠ provádět s dítětem samotestování za dodržení všech hygienických nařízení (respirátor, desinfekce rukou, rozestupy). S postupem provedení testu vám bude dopomáhat pověřený pracovník MŠ (učitelka). Na výsledek testu budete 15 minut vyčkávat mimo budovu MŠ (z důvodu malých prostor). Počítejte tedy s příchodem do MŠ o minimálně 15 až 30minut dříve - čas na provedení testu a vyčkání na výsledek testu před vstupem do šaten a tříd! priloha_892637003_6_MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021.pdf Děti v MŠ jsou vyjmuty z mimořádného opatření mít respirátor ve třídě - respirátor ve třídě a na zahradě školy mít nemusí. Od 12.dubna jsou tyto děti - kterých se týká povinné předškolní vzdělávání - automaticky přihlášeny ke stravě a docházce do MŠ. Odhlašujte nepřítomnost dítěte běžným způsobem. Pokud se dítě neúčastní testování a nebude docházet prezenčně, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, a nadále bude poskytovat takovému dítěti distanční výuku formou obálek. Informace o zpracování osobních údajů pro testování - GDPR informace čtěte zde: GDPR informační povinnost testování.pdf S účinností od 12.dubna se mění oblast vykonávání nezbytné péče o děti, jejichž zákonní zástupci jsou příslušníci vybraných profesních skupin. Umožňuje se přítomnost dětí těchto zákonných zástupců, jichž se týká vybraná profesní skupina. Viz níže,první odkaz- bod 14., a pokyny pro rodiče v dalším odkaze. Povinné testování dvakrát týdně se týká všech docházejících dětí. Čtěte zde - bod 14.: priloha_892637003_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._.pdf a čtěte zde:Příslušníci vybraných profesí - mimořádné opatření.pdf ************************************************************************* Mateřská školka je od 1. 3. 2021 dle nařízení vlády-opatření č.200 ze dne 26.2. 2021 UZAVŘENA. Ošetřovné : https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Distanční výuka předškolních dětí probíhá formou obálek s úkoly a náměty na činnosti, které vám vhodíme do vaší schránky. Seznam mateřských a základních škol pro vykonávání péče o děti ve věku 3-10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu, najdete na stránkách MŠMT, a také na dveřích naší mateřské školy. Platba školného: ideálně - pozastavte platbu za měsíc březen i duben ! Předpokládáme, že bude platba krácena (podle počtu dnů)nebo zcela prominuta - pokud by byla MŠ uzavřena celý měsíc. ********************************************************************* Informace o prázninovém provozu : Provoz naší MŠ o letních prázdninách 2021 je 26.7. - 6. 8. 2021 O návštěvě naší kmenové MŠ informujte prosím co nejrychleji písmným oznámením - nejpozději do 30. dubna 2021. V době uzavření MŠ z nařízení vlády pište formou e-mailu nebo vhazujte oznámení do schránky školy. ************************************************************** Zápis do MŠ pro rok 2021/2022 - najdete v sekci INFORMACE ********************************************************************** Mateřská škola Brno, Libušina třída 29, příspěvková organizace Vám nabízí: Zaměření na environmentální výchovu Logopedii In-line bruslení Lední bruslení Lyžování Malý zálesák a přírodovědec Rozšířená příprava na ZŠ - edukativně stimulační skupinky Angličtinu Plavání Příjemné okolí 50 metrů od lesa 400 metrů od CHKÚ Kamenný vrch Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020. Třídní schůzky pro všechny rodiče se konaly v úterý 8. 9. 2020 v 16:30hod a zápis ze schůzek najdete v sekci Informace. ______________________________________________________________________ Projekty: naše mateřská škola je zapojena do několika projektů, které zkvalitňují obsah práce mš. viz Projekty

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky