Mateřská škola Brno

Jihomoravské nám. 5, Brno 62700
http://www.msjihomor5.cz

Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, příspěvková organizace je jednou ze čtyř příspěvkových organizací městské části Brno-Slatina. Má dvě pracoviště, a to na adresách Jihomoravské nám. 5 (JM5) a Jihomoravské nám. 3 (JM3). Nejvyšší povolený počet dětí je 193, počet tříd 7. Dopravní dostupnost je velmi dobrá, parkování je zajištěno v bezprostřední blízkosti školy. Dopravní obslužnost je zajišťována linkami trolejbusu se zastávkami v přiměřené vzdálenosti. K oběma budovám náleží zahrady, které umožňují spontánní pohyb a dostatečné sportovní vyžití dětí. Zahrada JM 3 se v roce 2014 celkově zrekonstruovala, byla dotována z devadesáti procent z projektu Operačního programu životního prostředí, zbývající část byla financována Městskou částí Brno-Slatina. Záměrem vybudování přírodní zahrady je vytvoření optimálního prostředí pro naše děti. V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů, proto zde byly zabudovány nové edukační hrací prvky. Každý kousek zahrady má svůj smysl a je funkční součástí školního vzdělávacího programu naší mateřské školy. Cílem vybudování naší zahrady v přírodním stylu je podpora k získávání kladného vztahu k přírodě. Naše škola je zapojena i v síti „Mrkvička“. Po úspěšné realizaci zahrady v přírodním stylu z projektu EU, jsme zrealizovali řadu dalších úprav, které vedly k vytvoření originální zahrady i u budovy JM5. Naším záměrem bylo vytvořit kreativní oázu her dětí uprostřed zeleně s množstvím herních a estetických prvků, které napomáhají individuálnímu i skupinovému rozvoji dětí v mateřské škole a jsou předmětem daltonského vzdělávacího programu. Prostor zahrady s keři a stromy byl arboristicky upraven, došlo k ořezům a zdravotnímu kácení dřevin a velkému množství výsadeb nových keřů a stromů, které prakticky lemují a odstiňují zahradu od okolního ruchu. Druhy dřevin korespondují s bezpečností dětí a jsou vhodně vybrány pro celkovou budoucí koncepci a údržbu. Jednotlivá zákoutí zahrady jsme se rozhodli rozčlenit podle světadílů, protože se domníváme, že je to oslovující a motivující v dnešním multikulturním světě a dává to dětem v předškolním věku možnost kreativního poznání hrou. Při tvorbě zahrady jsme nakoupili certifikované hrací prvky od renomovaných firem včetně montáže, které jsme doplnili přízemními estetickými hracími prvky dřevěného charakteru a vyřezávanými sochami.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky