Mateřská škola Břeclav

Okružní 7, Břeclav - Poštorná 69141
http://www.okruzni7.cz/

Naše škola v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), podpora škol - Šablony II. Registrační číslo projektu : CZ.02.30.68/0.0.0.0.-18_063/0015714 Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Doba realizace projektu je 24 měsíců.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky