Mateřská škola Boskovice

Lidická 1690, Boskovice 68001
https://www.msboskovice.cz

Informace k obnovení provozu od pondělí 12.dubna 2021 MŠ Boskovice 07. 04. 2021 | Mgr. Dagmar Burianová MŠ Boskovice (odloučená pracoviště MŠ Lidická, MŠ Na Dolech, MŠ Komenského) bude otevřena od pondělí 12.4.2021 v souladu s prováděcími pokyny MŠMT a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Zápis do mateřské školy pro rok 2021/2022 je vyhlášen od 2. května do 14. května 2021. MŠ Boskovice 10. 03. 2021 | Mgr. Dagmar Burianová Ředitelka mateřské školy vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy Boskovice, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022, který se koná v období od 2. května do 14. května 2021, a to bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí. K přijímacímu řízení je nutné doložit: žádost o přijetí, potvrzení lékaře a rodný list dítěte. Veškeré informace o požadovaných dokumentech a průběhu zápisu naleznete v přiloženém souboru. Od 12.04.2021 MŠ Na Dolech péči o děti vybraných profesí již neposkytuje. MŠ Boskovice 07. 04. 2021 | Mgr. Dagmar Burianová Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese, od pondělí 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol. Informace o úhradě školného s platností od 19.10.2020 MŠ Boskovice 22. 10. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová Od kalendářního měsíce října 2020 až do odvolání se úplata za předškolní vzdělávání stanovuje ve výši poměrné měsíční částky školného (tj. 500,- Kč) k počtu dní provozu třídy nebo pracoviště mateřské školy v kalendářním měsíci. Zálohové platby zůstávají ve stejné výši, přeplatky budou zaslány s vyúčtováním stravného. Případné individuální informace podá zákonným zástupcům vedoucí stravování odloučeného pracoviště MŠ. Informace o provozu mateřské školy MŠ Boskovice 10. 09. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová Vážení rodiče, žádáme Vás o zvýšenou pozornost aktuálně zveřejňovaným informacím na webových stránkách školy www.msboskovice.cz (Hlavní strana Mateřská škola). Případné nedostačující personální zajištění mateřské školy se může odrazit v provozu MŠ Boskovice, jednotlivých tříd (odloučená pracoviště MŠ Lidická, MŠ Na Dolech, MŠ Komenského) v následujících dnech. Jednotlivé třídy mohou být den ze dne zkráceny v provozu, případně také uzavřeny. Za vzniklé závažné komplikace spojené s preventivními opatřeními provozu se předem omlouváme. Děkujeme za pochopení. Mgr. Dagmar Burianová, ředitelka Školní řád MŠ Boskovice 03. 08. 2020 | Mgr. Dagmar Burianová

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky