Mateřská škola Boršov nad Vltavou

Ke Školce 30, Boršov nad Vltavou 37382
http://www.msborsov.cz

INFORMACE K PROVOZU - Organizační pokyny od 12. DUBNA 2021 do odvolání INFORMACE K PROVOZU - Organizační pokyny od 12. DUBNA 2021 do odvolání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení- od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření níže) 2x týdně antigenními testy. V MŠ Boršov nad Vltavou se budou děti testovat v prostorách spojovací chodby- nouzový východ u budovy ŠJ u smrku- vstup na zahradu MŠ u třídy Hvězdiček 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6.30 do 8. 00 hod. Rodiče (v respirátoru) přijdou se svým dítětem (s rouškou) k testovacímu stolečku, kde jim bude předán test a sami si zajistí odběr u dítěte z přední části nosu. Tyčinka se zasouvá do nosu do hloubky cca 2cm - nejde o nic nepříjemného. Poté odejdou na zahradu u smrku čekat na výsledek testu-hlídají si čas 15 minut na hodinkách nebo mobilním telefonu. Vyhodnocení testování trvá 15 minut. Pokud bude Ag test negativní, dostanou rodiče lísteček s číslem a označením a můžou přejít přes zahradu do určené třídy, kde rodič předá dítě s lístečkem před vstupem do šatny u zvonků učitelkám-do šaten již rodiče nevstupují. Výjimka bude pouze u dětí umístěných ve třídě Kytiček, kde rodiče dovedou děti po schodech až k šatně. Děti si ponechají roušky v poličkách v šatně- při pobytu v MŠ již mít roušky nemusí. V případě pozitivního testu, dostanou rodiče potvrzení o pozitivitě a s ním jsou povinni kontaktovat svého dětského lékaře a podrobit se PCR testu. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Zákonný zástupce dítěte provede za přítomnosti zaměstnance školy dítěti Ag test. Dítě se nebude testovat, pokud doloží, že : a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,¨- nutnost doložit potvrzením od dětského lékaře. b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů-nutnost doložení potvrzení. Bc. Monika Štiková ředitelka MŠ

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky