Mateřská škola Borohrádek

Husova 530, Borohrádek 51724
https://www.msboro.cz

Informace o MŠ Právní subjekt: Mateřská škola Borohrádek, příspěvková organizace Adresa: Husova 530, 517 24 Borohrádek Zřizovatel: Město Borohrádek Mateřská škola se nachází téměř v centru města Borohrádek, ale zároveň leží v blízkosti lesa a je obklopena rozlehlým parkem. Naše poloha umožňuje bezpečné vycházky dětí do okolí a na nedalekou stezku. Budova MŠ je jednopatrová a má tři věkově smíšené třídy, jednu umístěnou v přízemí (Liščata) a dvě (Sovičky a Medvíďata) se nachází v 1. patře. Kapacita MŠ je 78 dětí. Třídy jsou prostorné a slunné. Každá třída disponuje velkou hernou s oddělenou ložnicí, šatnou dětí a sociálním zařízením. Mateřská škola má 13 zaměstnanců. V každé třídě pracují dvě kvalifikované učitelky. V roce 2000 prošla budova rekonstrukcí, kdy došlo k výměně oken, vstupních dveří, celkovému zateplení budovy a zabudování ochranného kódového systému. Okolí školy tvoří zahrada a městský park. V těsné blízkosti se nachází autobusové i vlakové nádraží. Jsou zde velmi dobré možnosti pro parkování při dopravě dětí do MŠ. Všechny třídy jsou vybaveny dětským nábytkem. K dispozici máme kvalitní hračky a didaktické pomůcky. Hračky, pomůcky a výtvarný materiál jsou umístěny tak, aby byly dětem dostupné (na policích a otevřených skříňkách) a samy si je mohly brát a uklízet. Třídy jsou uspořádány na mnoho herních koutků. Děti se v nich věnují manipulaci s materiálem, výtvarným činnostem, konstruktivním hrám a experimentují. Pomůcky a hračky jsou postupně doplňovány novými a moderními. Děti se podílejí na výzdobě tříd, šaten a chodeb MŠ. Dětské práce jsou tak přístupné i rodičům. Děti využívají přilehlou zahradu a rozlehlý park ke spontánním pohybovým aktivitám. Zahrada má mnoho vzrostlých stromů a keřů, které naskýtají možnost stínu v teplých letních měsících. V roce 2017 prošla zahrada kompletní výměnou herních prvků (je vybavena pískovištěm, průlezkami, dětským domečkem, houpačkami, lanovou pyramidou, lavičkami aj.). Na zahradě i v parku jsou umístěny hmyzí hotely, ptačí budky a krmítka. Je plná podnětů a koutků určených k tvořivosti dětí, objevům a pokusům. Naším přáním je využívat zahradu po co největší část dne a vést děti k tvořivosti a objevování krás přírody. V roce 2016 bylo zmodernizováno sociální zázemí MŠ a můžeme se tak pyšnit krásnými a plně funkčními umývárnami. Mateřská škola disponuje vlastní školní kuchyní, kde jsou denně připravována jídla dle zásad zdravé výživy. Provoz školy: 6.30 - 16.00 hodin.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky