Mateřská škola Blatná

Vrchlického 726, Blatná 38801
https://ms-vrchlickeho.estranky.cz

OZNÁMENÍ Ředitelství Mateřské školy Blatná, Vrchlického vyhlašuje zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022. Zápis se bude konat bez přítomnosti dětí a rodičů v termínu od 3. do 7. května 2021 V souvislosti s epidemiologickou situací žádáme rodiče, aby si potřebné formuláře k zápisu předem vytiskli nebo vyzvedli v dané budově MŠ. Formuláře a potřebné informace najdete na webových stránkách MŠ. https://ms-vrchlickeho.estranky.cz/ https://msvrchlickeho-husovysady.estranky.cz/ Podání žádosti a potřebných dokumentů proběhne bezkontaktní cestou – poštou či osobním podáním – vhozením zalepené obálky do speciální schránky v budově MŠ Vrchlického 726. Doklady a formuláře potřebné k zápisu: - vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte do MŠ - Čestné prohlášení o očkování - kopie rodného listu dítěte - kopie očkovacího průkazu dítěte Dana Strnadová - ředitelka MŠ

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky