Mateřská škola Blansko

Rodkovského 1587/2a, Blansko 67801
http://www.msrodkovskeho.cz

PRO KOHO SE OTEVŘOU MŠ? Mateřské školy se otevřou pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, děti mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách, ve kterých je nejvýše 15 dětí. V mateřských školách můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou: zdravotničtí pracovníci nebo poskytovatelů zdravotních služeb pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy zaměstnanci bezpečnostních sborů příslušníci ozbrojených sil zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zaměstnanci Úřadu práce České republiky zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení zaměstnanci Finanční správy České republiky Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí. TESTOVÁNÍ DĚTÍ Dítěti, které je dítětem své kmenové mateřské školy se v dané škole umožňuje přítomnost pouze tehdy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který mu byl proveden v mateřské škole a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. Testování se neúčastní dítě, pokud jeho zákonný zástupce prokazatelně doloží ředitelce MŠ potvrzení (od lékaře nebo zprávu z laboratoře o neuplynutí více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem). FREKVENCE TESTOVÁNÍ: 2X TÝDNĚ Test se provede v první den přítomnosti dítěte ve školce , tzn. v pondělí. Následující 2. test týdne se provede ve čtvrtek. Mezi jednotlivými testy je pauza v jednom týdnu minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny . Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu dítěte do školky. Nebude-li dítě ve školce přítomno v den termínu testování – vždy pondělí a čtvrtek, testování dítěte se provede v následující den jeho příchodu do školky. UPOZORNĚNÍ! PŘI TESTOVÁNÍ BUDOU RODIČE PŘÍTOMNI A MUSÍ VYČKAT NA VÝSLEDEK TESTU! ORGANIZACE TESTOVÁNÍ PŘÍCHOD DO MŠ – DEZINFEKCE RUKOU, ROUŠKY (PŘÍCHOD DO MŠ NEJPOZDĚJI V 7.30 HOD.) TESTOVÁNÍ DĚTÍ ZA ÚČASTI RODIČŮ – OZNAČENÁ MÍSTNOST ČEKÁNÍ NA VÝSLEDEK 15 MINUT V OZNAČENÉM PROSTORU VSTUP DO ŠATNY KMENOVÉ TŘÍDY A NÁSLEDNÉ PŘEDÁNÍ DÍTĚTE PANÍ UČITELCE NAHLAŠENÍ DOCHÁZKY A OMLOUVÁNÍ DEN PŘEDEM Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÉHO TESTOVÁNÍ. BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM PODAJÍ PANÍ UČITELKY 1. DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI, KOLEKTIV MŠ

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky