Mateřská škola Beruška

Plovdivská 2568/6, Brno - Žabovřesky 61600
http://www.ms-beruska.com

MŠ na Plovdivské ulici v Brně se začíná stavět v roce 1972 jako škola sídlištního typu. Ještě před zahájením provozu v jejích prostorách je z důvodu velkého počtu neumístěných dětí v mateřských školách v Žabovřeskách otevřeno provizorium v sousední ZŠ Plovdivská 8, kde je pro mateřskou školu vyhrazena jedna buňka o čtyřech třídách. V říjnu roku 1973 zahajuje provoz účelová budova pětitřídní mateřské školy. Od roku 1973 prošla školou řada dětí a to nejen bezproblémových, ale i těch s tělesným, mentálním i logopedickým postižením, o které jsme se vždy řádně postaraly v úzké spolupráci s rodiči těchto dětí i se speciálními pedagogy a lékaři a tak je připravily pro zdárný vstup do dalšího života. Vždy jsme se snažily o výchovu kladných mezilidských vztahů, o dobré a vstřícné soužití s postiženými dětmi, učily vzájemné toleranci a přátelství. V tomto duchu pokračuje naše práce i nadále, i když dnes již v rámci integrace dětí s logopedickými vadami, na které jsme se zvláště zaměřily. Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání a nabízíme kvalitní standardní program výchovy a vzdělávání s důrazem na přirozené poznávání, na vyváženost spontánního a řízeného učení dětí. V prázdninových měsících roku 2003 dochází ke zbourání starých nevyhovujících vstupních schodišť a vybudování nových, částečně zastřešených, což mění vnější pohled na budovu školy. Další větší rekonstrukce se mateřská škola dočkala v roce 2014, kdy byla vyměněna v celé budově stará okna a dveře a nahrazena novými. V dalším roce potom byla budova zateplena a dostala také novou fasádu. Svou polohou uprostřed sídliště, vzdálená větším komunikacím, s velkou zahradou kolem, je předurčena k tomu, aby vytvářela pro děti zdravé, klidné, pohodové prostředí, o což se snaží i všechny pedagogické a provozní pracovnice školy.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky