Mateřská škola Bendova

Bendova 1/1123, Praha 6 - Řepy 16300
http://www.msbendova.cz/

Zápis na školní rok 2020/2021 výsledky zápisu dle registračních čísel naleznete v souboru níže v tomto článku. Zábavné hopsání a klouzání na zahradě - pronájem nafukovacího hradu a skluzavky se koná ve čtvrtek 11.6. 2020 8 - 16 hodin - pronájem atrakce hradí Spolek rodičů Fotografování předškoláků na tablo "Letíme do školy" a foto společné pro všechny třídy se koná ve středu 17.6. dopoledne. Informační setkání s novými rodiči se koná 17.6.2020 od 16.30 hodin na zahradě MŠ. ZMĚNA - Závěrečné rozloučení s předškoláky se koná ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 15:30 v areálu MŠ Bendova. Zahájení v 15:30 hodin průvodem předškoláků se školními aktovkami po areálu zahrady,mezi budovami MŠ Bendova se špalírem mladších kamarádů a rodičů k slavnostní bráně, kde děti dostanou pamětní medaile MŠ. Třídy Veverky, Zajíčci, Sovičky a Ježci si předají pamětní list a knihu. Od 16.00 hodin kulturní program Fastagency „Na rozloučenou“ Zábavná šou, písničky, tanec, legrace. Pohoštění dětem připraví rodiče formou individuální slavnostní svačinky, balené v krabičce a přinesené až na slavnost. (Ovoce, zákusky...) Společný přípitek dětským šampusem do jednorázových kelímků zajistí učitelky z třídních fondů. Bude možnost opékání vlastních buřtů. Podrobné informace ve třídách. Prázdninový provoz - všechny děti z MČ Praha 17 jsou přijaty. Platba školného a stravného v době prázdninového provozu MŠ Bendova: Školné: 330,- Kč Stravné: Polodenní docházka věk dítěte 3-6 let 32,- Kč/den Celodenní docházka 40,- Kč/den Polodenní docházka věk dítěte 7-10 let 37,-Kč/den Celodenní docházka 45,-Kč/den Platba na účet, č.: 6023 – 0170719309/0800 Variabilní symbol dítěte z MŠ Bendova – předčíslí č.3 + var. symbol MŠ dítěte z jiné MŠ - z jeho domovské MŠ

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky