Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie

SPC 54, Krnov 79401
http://www.specialniskoly.cz

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako jediná škola na Krnovsku nabízí vzdělávání také žákům s těžkým postižením v kombinaci s rehabilitační péčí a návaznými službami. Zřizovatelem školy je Slezská církev evangelická a.v., která výkonem zřizovatelských funkcí pověřila Slezskou diakonii se sídlem v Českém Těšíně. Slezská diakonie v Krnově zřizuje další diakonické služby: denní stacionář Benjamín, poradnu rané péče Matana, sociálně-terapeutické dílny Effatha a sociální firmu Chrpa. Díky těmto komplexním službám mohou lidé s handicapem kompenzovat své postižení a rozvíjet své schopnosti do té míry, aby obstáli v životě a nebyli pouze odkázáni na pomoc okolí. Mohou se sdružovat, setkávat se s kamarády a naplno žít.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky