Mateřská škola a školní jídelna Chotětov

Mírová 2, Chotětov 29428
http://ms.chotetov.cz

Mateřská škola je samostatným právním subjektem od 1. 1. 2003 a je zařazena do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR. Byla postavena v roce 1981 ve středu městyse v blízkosti sportovního areálu. V roce 2013 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy – výměna otopného systému, oken, zateplení obvodového pláště vč. střechy, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna zdrojů osvětlení. Projekt rekonstrukce budovy byl financován z dotačních programů OPŽP a rozpočtu obce. V červenci 2014 započala revitalizace zahrady pro environmentální vzdělávání, jejíž dokončení se předpokládá v říjnu 2014. Projekt školní zahrady byl financován z dotačních programů OPŽP a rozpočtu obce. Z dotačního programu MŠMT byla v roce 2019 rekonstruována školní kuchyně a k 31.1.2020 byly dokončeny stavební úpravy v bývalé škole Hřivno pro 4. třídu o 25 dětech.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky