Mateřská škola 5. května 1527

5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm 75661
https://materska-skola-5-kvetna-1527.webnode.cz

Šablony III Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 263 196,00 Kč. Projekt má název Šablony III v MŠ 5. května 1527 a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018107. Realizace začala 1. 9. 2020 a projekt potrvá do 31. 8. 2022. Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání, sociální integrace dětí a vytvoření kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání. Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu - školního asistenta (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem). Další část finanční podpory bude směřovat na projektový den ve výuce.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky