Mateřská škola - U Dubu

Družstevní 938, Týniště nad Orlicí 51721
http://ms-dub.tyniste.cz

Mateřská škola byla zřízena v pavilonové budově dnešní Městské knihovny. Byla vybudována v rámci vybavení sídliště v roce 1974 s kapacitou 99 dětí ve třech odděleních. Ředitelkou byla jmenovaná Vlasta Schrötterová, která byla ve vedení do roku 1991. V roce 1992 do funkce ředitelky nastoupila po konkurzu tehdejší učitelka Alena Ullrichová. Roce 1993 se z důvodu demografického úbytku dětí ve městě škola přestěhovala do budovy bývalých dvoutřídních jeslí a z budovy MŠ se stala knihovna. V roce 2009 byla zřízena z důvodu nárůstu počtu dětí ve městě třetí třída. Současná kapacita školy je 68 dětí umístěných ve třech třídách, ředitelkou je Mgr. Zuzana Bařinková. Od roku 2003 je škola příspěvkovou organizací Města Týniště nad Orlicí. Současný tým Tým školy je tvořen 15 kvalifikovanými zaměstnanci. Pozice jsou obsazeny ve funkcích: ředitelka, 6 učitelek, asistentka pedagoga, školnice, uklizečka, vedoucí stravování, vedoucí kuchařka, 1 pomocná kuchařka, účetní, sezonní topič Umístění školy Mateřská škola – U Dubu se nachází v bezprostřední blízkosti lesa na okraji sídliště U dubu. V okolí budovy nevede žádná dopravní tepna, což zvyšuje zdravotní komfort pobytu dětí venku a možnost vzdělávat v „ přírodní učebně“. Součástí areálu školy je prostorná zahrada se stromy, je vybavena moderními kovovými a dřevěnými hracími prvky, domkem, cestičkami, terénní vlnou, dvěma pískovišti . U školy se dá zaparkovat. Vzdělávací program Škola vzdělává podle Školního vzdělávacího programu „ Školka u lesa“, jehož název vznikl v roce 2017. Učitelky se nadstandardně zaměřují na hudební a estetickou výchovu, české lidové tradice,enviromentální výchovu, zdravý způsob života, polytechniku a tělesně pohybovou zdatnost a jazykovou propedeutiku – angličtina, vystupují s dětmi na akcích města. Stravování Škola poskytuje stravování dle zásad zdravé výživy, respektuje nová nutriční doporučení a zásady. Řídí se zákony a vyhláškami dle současné legislativy. Dětem jsou připravována 3 jídla. Přihlíží k zdravotnímu stavu strávníků a dle toho upravuje recepty.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky