Mateřská škola Rosnička - Školní vršek

Školní vršek 503/3, Liberec 1 46001
https://www.ms-rosnicka.cz

Milá děti, maminky a tatínkové. S radostí Vám sděluji, že dne 12.4.2021 bude zahájen provoz školky pro naše předškoláky. Bude však nutné provést u přítomných dětí antigenní testy. Při vstupu Vám bude předán antigenní test a v prostoru šatny zákonní zástupci provedou odběr z nosu svému dítěti. Bude-li test negativní, můžeme dítě do MŠ přijmout. Testy budou prováděny vždy v pondělí a ve čtvrtek. Prosím doneste do MŠ pracovní listy, které jste v době uzavření školky vypracovali. (předškoláci) Dodržujte prosím i nadále nutnost ochranného respirátoru u dospělých v prostoru školky. Stravné a školné za měsíc duben 2021 nemusí platit rodiče dětí, které do školky v termínu od 12.4.2021 nenastoupí. Podrobný postup Vám zasílám níže. Zahájení provozu v MŠ -mimořádná opatření 12.4.2021 Pravidla pro rodiče od 12.4.2021 MŠMT-Manuál testování od 12.4.2021 Testování dětí v MŠ Rosnička Testování zaměstnanců v MŠ Rosnička Hezké dny a hodně zdraví všem přeje MŠ „Rosnička“. Langerová Alice ředitelka MŠ „Rosnička“ Milé děti, maminky a tatínkové. Zasíláme všem moc pozdravů z MŠ „Rosnička“ a také nejnovější informace z Ministerstva školství ČR. Děkujeme všem dětem za krásné pracovní listy, které nám byly zaslány emailem. Provoz MŠ bude pravděpodobně zahájen dne 12.4.2021, ale pouze pro předškoláky (tj. děti, které nastupují od 1. září 2021 do ZŠ). Podrobnější informace z MŠMT ČR naleznete v odkaze níže. Hezké jarní dny, velikonoční svátky a hlavně zdraví Vám přeje MŠ „Rosnička“. Langerová Alice MŠMT ČR 22.3.2021 MŠMT ČR- 22.3.2021-2 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘERUŠENÍ PROVOZU V MŠ „ROSNIČKA“. Vážení rodiče. Na základě vládního nařízení ČR ze dne 26. 2.2021 je přerušen provoz MŠ „Rosnička“ Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace od pondělí 1. 3. 2021 až do odvolání a to z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2. Změny vládního nařízení ČR, nebo nová opatření vydaná MŠMT ČR Vám budeme průběžně vkládat na stránky www.ms-rosnicka.cz Děkuji za Vaše pochopení a přeji Všem pevné zdraví. Langerová Alice Provoz škol a školských zařízení od 27.2.2021: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna Nařízení vlády ze dne 26.2.2021: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM Informace – OŠETŘOVNÉ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Tiskopis: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Vážení rodiče. Rozhodnutím KHS v Liberci bude v MŠ „Rosnička“ zahájen provoz v pátek 26.2.2021 od 6,30 hod.- 16,30 hod. Žádáme rodiče, aby při vstupu do MŠ dodržovali nová hygienická opatření a měli respirátory. Děkuji všem rodičům i dětem za výbornou spolupráci a pomoc v době karantény. Rozhodnutí KHS je k nahlédnutí níže. Uzavřeni MŠ-Rosnička Vážení rodiče. Žádám rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí a v případě zjištění respiračního onemocnění, nebo zvýšené teplotě kontaktovali svého praktického lékaře (pediatra) a zdravotní stav s ním konzultovali. I nadále prosím zákonné zástupce o nahlášení případné karantény, nebo nemoci Covid-19 v rodině na mobilní telefon 607 566 716, emailem –ms05.lbc@volny.cz, nebo na telefonní číslo školy 485 106 733. Průběžně budete informováni o organizačních změnách a provozních změnách ve škole na www.ms-rosnicka.cz, proto jim věnujte také zvýšenou pozornost. Moc děkuji za vstřícné jednání a respektování potřebných opatření a přeji všem rodičům i dětem hodně zdraví v této nelehké době. Langerová Alice ředitelka MŠ „Rosnička“ MŠMT-Provoz školy od 27.12.2020 Hygienická opatření Pravidla pro rodiče od 1.1.2021 Provozní řád školy od 1.9.2020 Opatření vlády ČR od 14.10.2020 MŠMT -manuál školy Vážení rodiče. Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR jsou od 10. 9. 2020 ve vnitřních prostorách školy pro zákonné zástupce roušky povinné. Před vstupem do prostorů školy je umístěna virucidní dezinfekce v rozprašovači, kterou dospělé osoby i děti musí použít před příchodem do mateřské školy. Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně dodržovat osobní hygienu používáním virucidních mýdel a gelů na ruce. Dětem je zakázáno nošení hraček z domova. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně. Uvnitř budovy se mohou pohybovat děti i zaměstnanci bez roušky, nestanoví-li ředitelka školy s ohledem na výskyt rizikových faktorů mezi zaměstnanci jinak. Žádám proto zákonné zástupce o dodržování opatření. Langerová Alice ředitelka MŠ „Rosnička“ Pravidla pro rodiče od 10.9.2020 Mateřská škola Rosnička Motto školy: „Rodinná MŠ“ Mateřská škola „Rosnička“ je příspěvkovou organizací, která se nachází ve středu města Liberce. Škola byla zřízena za účelem poskytování předškolní výchovy. Ve spolupráci s rodinou a dle koncepce školy je „Rodinou školou“ podporující zdraví a pohodu vyvozenou z pocitu harmonie, pozitivního naladění a bezpečí. Je dvoutřídní MŠ se 46 zapsanými dětmi. Prioritou je pěstování dobrého klimatu školy, tedy důvěry a vzájemné pomoci mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci, rodiči a dětmi.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky