Mateřská škola Nad přehradou - Klášterní

Klášterní 149/16, Liberec 5 46001
http://msnadprehradou.cz/web2015/?page_id=2

Jsme Mateřská škola podporující zdraví Zdravá mateřská škola je inovativní program, který podporuje zdravý životní styl. Evropská síť škol hlásících se k programu Škola podporující zdraví začala vznikat od roku 1990. Filozofie podpory zdraví vychází z vědeckých poznatků o tom, že zdraví každého jednotlivce je výsledkem vzájemného ovlivňování všech stránek jeho osobnosti a jeho vztahů k okolnímu světu. Bez uvědomování nezbytného vnitřního i vnějšího souladu není možné uchovat zdraví individuální, ani zdraví světa. Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci. Zdraví je výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální. Cíle programu ŠPZ Rozvíjet životní kompetence každého dítěte tak, aby se choval odpovědně a s úctou ke svému zdraví a zdraví druhých. Životní styl a chování, které zdraví podporuje, je třeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte. Nejsnáze se vytvářejí přímou zkušeností dítěte, tzn. tím, že dítě kolem sebe vidí příklady zdravého chování a také tím, že žije ve zdravě utvářeném životním prostředí.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky