Mateřská škola Na kopečku u zvonečku

Horní 17/779, Brno 63900
http://www.mshorni.cz

Zápis dětí do mateřské školy na rok 2021/2022 Přihlášky - Žádosti o přijetí si mohou rodiče vygenerovat na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz v průběhu měsíce dubna, od 1.dubna do 30.dubna 2021 v úředních dnech pondělí a středa na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám.3, 1 patro, Mgr. Hanáková, nebo Mgr. Hudcová, dveře č.104 v mateřské škole: po předchozí domluvě s ředitelkou mateřské školy Sběr přihlášek – Žádostí o přijetí 3.5. - 4.5. 2021 května v době od 8.00 – 16.00 hod. zápisy bez osobní přítomnosti dětí bezkontaktní podání - v obálce do bílé poštovní schránky u vchodu datovou schránkou školy: hz2ku9p emailem s uznávaným elektronickým podpisem poštou na adresu: MŠ Horní 17, 639 00 Brno K žádosti přiložte: předložíte vlastní platný občanský průkaz očkovací průkaz dítěte, možnost doložit doklad, že je dítě proti nákaze imunní, tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání kopii rodného listu dítěte souhlas s použitím kopií cizinci předloží kopii o přechodném pobytu – spádovost školy u více žádostí bude stejný počet originálního potvrzení lékařem žádost o doručení rozhodnutí jiným způsobem-obyčejným psaním? Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ, do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě Přijímací řízení bude od 17.5. 2021 – po celou dobu této fáze můžete monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte, přijetí - nepřijetí. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky