Mateřská škola Kytička - Burianova

Burianova 972/2, Liberec 6 46006
http://www.mskyticka.com/

„Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála.“ Richard Brinsley Sheridan Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Liberec, sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1 / 1, 460 59, Liberec. Mateřská škola je od 1. 1. 2003 samostatným právním subjektem, se zápisem do obchodního rejstříku. Celá mateřská škola se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, z kterého vychází Školní vzdělávací program předškolní výchovy, jež je následně rozpracován do Třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd. Školní vzdělávací program nese název „Kytičky poznávají kouzelný svět pohádek“. Cílem je prožití krásného dětství, učení formou her a perfektní a bezproblémový vstup dětí do základní školy a celého následného života. Program je postaven na pro děti podnětném prostředí, jejich spontánnosti a učení prožitkem. Mateřská škola „Kytička“ je osmitřídní mateřskou školou, jednotlivé třídy nesou názvy podle květin. Škola je rozprostřena na největším libereckém sídlišti. Její tři budovy jsou v překrásné zahradě, která je plná stromů, pískovišť a prolézaček, sloužících dětem k prožití příjemných dnů. Ve dvou budovách jsou vždy 4 třídy. Každá třída má velikou učebnu a hernu, ve které se každý den po obědě rozkládají lehátka a herna nahrazuje ložnici k polednímu odpočinku. Každá třída má tři veliké balkony, kuchyňku, toalety, umývárnu a šatnu. Třídy v hořením patře mají jednu přilehlou místnost, která slouží k individuálním činnostem pedagoga a dítěte. Třetí budova je hospodářská. Zde se nachází zázemí, sloužící k provozu celé mateřské školy. V přízemí budovy je veliká kuchyň a sklady potravin, v patře je prádelna, sušárna, kanceláře ředitelky školy, vedoucí školní jídelny a sekretářky. Jednou za týden jsou přilehlé prostory využívány logopedkou. Vzhledem k tomu, že třídy školy jsou převážně homogenního věkového složení dětí, lze dobře uspořádat vzdělávací nabídku tak, aby všem dětem vyhovovala. I přes to se snažíme pracovat s dětmi ve skupině i jednotlivě. Individuální práce probíhala v dopoledních hodinách během scházení dětí, ale i odpoledne v době klidového režimu a odpočinku. V této době se individuální příprava zaměřovala hlavně na děti s odkladem školní docházky a na předškoláky. Individuální práce se zaměřuje na rozvoj dítěte ve všech oblastech, které je třeba podporovat a stimulovat. V mateřské škole máme pěvecký sbor Kvíteček.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky