Mateřská škola Korálek - Aloisina výšina

Aloisina výšina 645/55, Liberec 15 46015
http://www.mskoralek.cz/

Název organizace: MŠ Korálek Liberec - škola podporující zdraví Právní forma: příspěvková organizace IČO: 72742186 Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV Kontakty: telefon - pevná linka 482 311 604; 482 751 158 ředitelka MŠ - 604 124 272 omluvenky dětí – 734 397 335 E-mail: koralek@mskoralek.cz internetové stránky: www.mskoralek.cz Ředitelka školy: Vladimíra Jurigová, MBA Zástupkyně ředitelky školy: Marie Zemanová Název ŠVP: Kurikulum zdravé MŠ Škola získala od Státního zdravotního ústavu ČR statut "Škola podporující zdraví" a je zařazena do sítě programu škol podporujících zdraví v ČR. Tým pedagogů: Vladimíra Jurigová, MBA - ředitelka MŠ Korálek od roku 1990 - pedagog ve speciální třídě – Hvězdičky odborná pedagogická způsobilost a profesní rozvoj: - SPgŠ Liberec, - KPÚ a KÚNZ Ústí nad Labem kvalifikace logopedického asistenta pro rezort školství a zdravotnictví - TUL studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku - Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - Oxford business education institut " Master of Bussines manager" - Kvalifikační kurz výchovně-vzdělávací intervence pro děti s poruchou autistického spektra - Kvalifikační kurzy v oblasti rozvoje pregramotnosti dětí předškolního věku - didaktika - kvalifikační kurzy v oblasti rozvoje emoční a sociální inteligence dětí v předškolním věku - Metodik podpory rozvoje MŠ a kvality předškolního vzdělávání certifikáty a odborné stáže: - Mezinárodní instruktor MISP (Massage in Schools Programme) - Certificate of Completion Kineziologie One Brain (certifikovaný facilitátor) - Certifikovaný lektor metodiky Zdravá abeceda (AISIS) - Odborná stáž St.Gallen, Schweiz - Odborná stáž London, Velká Británie - Odborná stáž Bangor, Wales - Mentor v oblasti pedagogické praxe studentů Gymnázia a SOŠP Liberec a studentů TUL z katedry předškolní pedagogiky - Členka Českého výboru světové organizace pro předškolní výchovu OMEP (Organisation mondiale l éducation préscolaire) Hana Fišerová - pedagog ve třídě Sluníčka - na škole od roku 1989 odborná a pedagogická způsobilost: - SPgŠ Litoměřice specializace: - výtvarná a pohybová výchova - ekologická výchova certifikáty: - Meridiánové harmonizační cvičení - Zdravá abeceda - Respektovat a být respektován - IT Smart Technologies Věrka Holcová - pedagog ve třídě Koťata - na škole od roku 2000 odborná a pedagogická způsobilost: - SPgŠ Praha - instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠP - Ukončené studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku specializace: - hudební a výtvarná výchova - výuka hry na flétnu, ekologická výchova certifikáty: - Meridiánové harmonizační cvičení - Zdravá abeceda - Respektovat a být respektován Marie Zemanová - pedagog ve třídě Sluníčka - zástupkyně ředitelky MŠ - na škole od září 2019 odborná a pedagogická způsobilost: - Střední pedagogická škola Liberec - Instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg - Mentoring začínajících pedagogů specializace: - hudební výchova - dramatická výchova - enviromentální výchova - Zdravá 5 -podpora ke správné výživě dětí a mládeže certifikáty: - Zdravá abeceda - IT Smart Technologies Mája Veselá - pedagog ve třídě Broučci - na škole od 1.9.2018 odborná a pedagogická způsobilost: - Střední umělěcko-průmyslová škola v Jablonci nad Nisou - Soukromá střední škola pedagogická v Mladé Boleslavi, obor předškolní a mimoškolní pedagogika - TUL - Speciální pedagogika studium: - Umělecký terapeut, obor arteterapie specializace: - výtvarná výchova - ekologická výchova - koordinátor ŠVP certifikáty a odborné stáže: - Mezinárodní instruktor MISP (Massage in Schools Programme) certifikát - Zdravá abeceda - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - Angličtina od začátku - JAK začít? - Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů - eTwining -realizace projektů ke spolupráci škol - Formativní hodnocení - Začít spolu Martina Zimmel - pedagog ve třídě Broučci - na škole od 1.9.2018 odborná a pedagogická způsobilost: - Gymnázium a střední pedagogická škola, Liberec specializace: - pohybová výchova, tanec certifikáty: - Zdravá abeceda - Zdravá 5 - podpora výchovy ke správné výživě dětí a mládeže - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - Konceptuální učení - příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy - Respektovat a být respektován - seminář Kouzelná věda - seminář Papírové hrátky Mgr. Jitka Průšková - speciální pedagog ve třídě Hvězdičky - na škole od roku 2016 odborná a pedagogická způsobilost: - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec - TUL - Speciální pedagogika specializace: - logopedie - výtvarná výchova - hodební výchova - pohybová výchova - hudební výchova certifikáty: - Feursteinova metoda - program instrumentálního obohacování - Zdravá abeceda - seminář Kouzelná věda - seminář Škola dotykem - Cesta k matematice, aneb předmatematické představy v MŠ - Dětský vzdor aneb kdo s koho - Respektovat a být respektován - Program HYPO -prevence specifických poruch učení v předškolním věku - Tělesná výchova a pohybový režim v ŠVP předškolní výchovy - Problematika výskytu agresivity mezi dětmi _________________________________________________ Bc. Míša Kroupová - pedagog ve třídě Koťátek - na škole od 1.9.2020 odborná a pedagogická způsobilost: - SOŠPg Jeronýmova Liberec - PDF UHK Speciální pedagogika - intervence specializace: - tělesná výchova ___________________________________________ Eva Havlíková - od září 2020 logopedický preventista v MŠ ____________________________________________ Agáta Drocič - asistentka pro děti ve třídě se speciálními potřebami - Hvězdičky - na škole od září 2019 odborná a pedagogická způsobilost: - studium TUL Speciální pedagogika specializace: - zdravotní cvičení certifikáty: - akreditace MŠMT - Masér pro sportovní a rekondiční masáže - Dornova metoda - Breussova masáž - Kinesiotaping - Škola reflexní terapie ____________________________________________ Hanka Hobbs Vedralová - externí pedagog angličtiny kroužku Come and Play - na škole od roku 2016 odborná a pedagogická způsobilost: - Masarykova univerzita - učitelství specializace: - učitelka angličtiny - členka Oxford teacheŕs Club certifikáty: - Certifikát pro učitele angličtiny TESOL (Oxford Seminars) - Zahraniční pedagogická zkušenost (Czech and Slovak School of Sydney, Comenium Philadelphia, Trail Blazers Camp) ____________________________________________ Monika Smetanová - mateřská dovolená

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky