Mateřská škola Klíček - Žitná

Žitná 832/19, Liberec 6 46006
http://www.ms-klicek.cz/

Aktivity školy Vyrážíme do přírody Pravidelně každý rok vyrážíme na týdenní školu v přírodě pro předškoláky do Krkonoš nebo Jizerských hor. Lyžařský výcvik v Jizerských horách Lyžařský výcvik v Jizerských horách, kdy každý den po obědě s dětmi vyrážíme lyžovat. Spolupracujeme s Domem s pečovatelskou službou Krejčího Spolupracujeme s Domem s pečovatelskou službou Krejčího, projektem „Pohádková babička“, kdy přichází vždy jednou týdně babička přečíst dětem pohádku před spaním. Návštěvy Ekologického centra Střevlík Pravidelně také navštěvujeme ekologické centrum Střevlík v Hejnicích a jejich programy. Cvičení v tělocvičně ZŠ Dobiášova Jednou za měsíc každá třída navštěvuje tělocvičnu ZŠ Dobiášova. Kultura a ZOO s naší MŠ Minimálně jednou za měsíc přijede do školky divadelní představení, pohádka nebo my navštívíme Naivní divadlo, lidové sady s jejich programem, Městskou knihovnu nebo ZOO. Co dalšího s námi špunti zažijí Při hezkém počasí si každá třída organizuje delší procházky do přírody nebo celodenní výlety. Na závěr roku pořádáme zahradní slavnost pro rodiče, kdy se loučíme se školáky. Samozřejmostí jsou vánoční besídky pro rodiče, oslava dne dětí nebo Mikulášská nadílka. Zprostředkováváme rodičům fotografování dětí (Vánoce, jarní focení, závěr školního roku) Na přání rodičů zajišťujeme šetření zraku společnosti Prima Vizus o.p.s Zúčastňujeme se Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem naší MŠ „Klíčkem pro naše děti II“ CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013673 je spolufinancován Evropskou unií. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání profesním rozvojem pedagogického sboru. Vedlejší hospodářská činnost školy: Logopedie – pod vedením Bc. Jany Hermanové Program HYPO – několikatýdenní kurz dítěte s rodičem pod vedením Markéty Bradové Keramika – externí lektor Pavla Žaludová Zapojujeme se do projektů spolufinancovaných Evropskou unií: Naše školička je pilná jako 🐝 🗝 pro naše děti II

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky