Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice

1. máje 234, Nezamyslice 79826
http://www.zsnezamyslice.cz/

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice, zřizovaná městysem Nezamyslice, vykonává činnost základní a mateřské školy, a dále školní družiny a školní jídelny pro základní školu a pro mateřskou školu. Reálná kapacita školy je více než 400 žáků. Školu navštěvují děti z těchto spádových obcí: Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice, Mořice, Koválovice-Osíčany, Víceměřice, Tištín. Žáci z Tištína a Koválovic-Osíčan navštěvují 1. – 4. ročník ve spádové škole v Tištíně. Do 5. ročníku přecházejí většinou do naší školy. JAK TO VE ŠKOLE VYPADÁ? Podívejte se na VIDEO níže..... Škola je tvořena nově třemi budovami – starou budovou (1. stupeň) a novějšími přístavbami (1. a 2. stupeň). Ve škole je vybudován výtah pro handicapované. K dispozici je více jak 20 učeben, většinu z nich tvoří univerzální učebny, které jsou na 1. i 2. stupni. Máme 6 oddělení školní družiny. Oddělení jsou funkčně vybavena tak, aby pomáhala naplnit obsah zájmového vzdělávání žáků. Okolí školy (lesopark, fotbalové a dětské hřiště a moderní sportovní hala) poskytuje velmi dobré možnosti pro činnosti školní družiny i pro tělesnou výchovu. Počítačová síť obsahující 40 počítačů umožňuje žákům přístup na internet ve dvou učebnách. Současná prostorová kapacita školy se výrazně zlepšila přístavbou budovy C od 1.9.2017.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky