Masarykova základní škola a mateřská škola Melč

, Melč 192 74784
http://www.zsmelc.cz/

Naše škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Moderní badatelna - experimentům nakloněna“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003021), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem projektu je rekonstrukce učebny chemie a fyziky. Dalším výstupem projektu bude pořízení vybavení a učebních pomůcek a výsadba zeleně na zahradě ZŠ. Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Modernizovanými učebnami vstříc moderním výukovým metodám“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010317), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výsledkem projektu bude modernizovaná učebna PC a cizích jazyků, které umožní zavedení nových metod výuky s důrazem na získání praktických znalostí a dovedností. Dalším výsledkem bude možnost bezbariérového užívání budovy pro žáky se zdravotním nebo tělesným postižením. Součástí výstupů projektu bude také vytvoření přírodního herního koutku na zahradě ZŠ, který jednak zvelebení okolí školy a zároveň bude mít naučnou funkci.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky