Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald

, Kunvald 41 56181
http://www.zskunvald.cz/

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE OD 12. 4. OTEVŘENA pro děti v posledních ročníku předškolního vzdělávání. Podmínkou účasti na vzdělávání je testování děti vždy v pondělí a ve čtvrtek v mateřské škole za asistence rodičů. Informace ohledně testování najdete na webu : TESTOVÁNÍ.EDU.CZ Důležitá telefonní čísla: MŠ 722 146 333 ŠJ 731 576 787 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se uskuteční 11. května 2021 od 7 do 16 hodin. Podání žádosti K vyzvednutí v MŠ, ke stažení na webu školy v sekci mateřská škola-pro rodiče Způsoby podání žádosti * osobně ve škole (po telefonickédomluvě v určeném čase) *do schránky školy *poštou (rozhodující je datum podání žádosti) *emailem s uznaným elektronickým podpisem *datovou schránkou Další nutné doložené doklady *prostá kopie rodného listu dítěte * doklad o řádném očkování dítěte potvrzený lékařem na Evidenčním listu (k vyzvednutí v MŠ, ke stažení na webu) Vyřízení žádosti *každému dítěti bude přiděleno registrační číslo, které bude zasláno sms zákonnému zástupci *pod tímto číslem bude zveřejněno přijetí či nepřijetí dítěte na webu školy a také poslána zpráva sms zákonnému zástupci *kriteria pro přijetí jsou na žádosti Další informace získáte: na telefonu 722 146 333 přes email ms.kunvald@ seznam.cz

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky