Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka

Masarykova 461, Krupka 41742
http://mzskrupka.cz/

Vážení rodiče, vzhledem k blížícímu se nástupu žáků 2. stupně do škol a v souladu s platnými nařízeními Vlády ČR, MŠMT a MZdr. je nutné od data 19.4.2021 zavést rotační výuku i pro třídy 1. stupně. Konkrétně bylo rozhodnuto, že od 19. 4. 2021 se učí 1. - 4. třídy prvního stupeň rotačně (týká se to provozu na obou budovách prvního stupně, tj. budova B - Boženy Němcové a budova C - Unčín). Prezenční výuka zůstává u 5. tříd, přípravné třídy a tříd zřízených dle §16 odst. 9 (5. třídy nadále zůstávají na budově A v Masarykově ulici, přípravná třída pokračuje společně s mateřskou školkou na budově D - Unčín, 28. října). Pravidla rotační výuky: V týdnu od 19.4 - 23.4.2021 (16. týden) jsou prezenčně ve škole 3.- 4. třídy (na obou budovách). Distanční výuku mají tento týden 1.- 2. třídy. V týdnu od 26.4 - 30.4.2021 (17. týden) jsou prezenčně ve škole 1.- 2. třídy (na obou budovách). Distanční výuku mají tento týden 3.- 4. třídy. Třída 4. A se na rotační výuku od 19. 4. 2021 vrací zpět na původní budovu B do ulice Boženy Němcové. Zároveň jsou pro žáky prvního stupně připraveny v týdnu distanční výuky konzultace s třídním učitelem. Jde zejména o žáky s podpůrnými opatřeními, žáky ohrožené školním neúspěchem, případně sociálně kulturním znevýhodněním. O konzultacích informuje třídní učitel. Střídání ročníků v prezenční a distanční výuce bude pokračovat dle pravidel Vlády ČR a MŠMT. Výuka bude probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd. Informace naleznete v Bakalářích a na webových stránkách školy. Výuka může probíhat i ve venkovních prostorách školy. Po celou dobu mají mít žáci nasazenou ochranu úst a dýchacích cest – stačí chirurgické roušky. Tato forma organizace může být měněna dle nařízení Vlády ČR a MŠMT, případně dle personálních a organizačních možností školy. O těchto změnách budete ihned informováni na webových stránkách školy a v Bakalářích. ŠKOLNÍ DRUŽINA - družina je určena vždy pro přítomné třídy v prezenční výuce. Žáci přípravného ročníku zůstávají v budově D. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA PREZENČNÍ VÝUCE PROBÍHÁ V PONDĚLÍ A VE ČTVRTEK. V době prezenční výuky není nárok na OČR. V distanční výuce však nárok na OČR rodiče mají. Netýká se rodičů pracujících ve složkách IZS.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky