LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.

Sovova 2, Litoměřice 41201
https://www.zslingua.cz

Nacházíte se: » ZŠ a MŠ LINGUA UNIVERSAL » O nás O nás Vítáme Vás na stránkách naší školy, doufáme, že se zde dozvíte informace potřebné při výběru základní školy a mateřské školy v Litoměřicích. LINGUA UNIVERSAL, Soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o. je soukromou základní školou v Litoměřicích, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR. Jsme škola rodinného typu která byla založena roku 1997. Pro naše žáky se snažíme vytvářet nestresové pohodové prostředí. Podporujeme jejich aktivitu, tvořivost a příležitost zažít úspěch. Za poslední roky naše škola prošla velkými změnami, které nás opět posunuly o velký kus dopředu. Více jsme se zaměřili na kvalitu a efektivitu výuky anglického a německého jazyka - žákům je zajištěna nadstandardní péče - individuální výuka ve skupině max. 10 žáků, využíváme moderní metody výuky a výukové materiály. Máme interaktivní jazykové učebny. Vyučují u nás rodilí mluvčí. Naši žáci získávají od 6. třídy své první certifikáty z anglického i německého jazyka. Jsme zkouškovým centrem Goethe Institutu pro udělování certifikátů z německého jazyka a spolupracující institucí British Councilu pro udělování certifikátů z jazyka anglického. Od školního roku 2019/2020 jsme zavedli do výuky metodu Clil, kdy se do běžných předmětů zapojuje výuka cizího jazyka. Učitelé předmětu většinou učí v tandemu s učitelem cizího jazyka. Výuka na naší škole je založena na individuálním přístupu a využívání efektivních a smysluplných metod, které respektují rozvoj každého žáka. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, v hodinách se využívají interaktivní učebnice a programy. Žáci mají k dispozici počítačovou učebnu, odborné a jazykové učebny. Dále budeme pokračovat v nadstandardním technickém vybavení školy, abychom zajistili podnětné prostředí. Individuálně přistupujeme k žákům nadaným i k žákům se specifickými poruchami učení. Na naší škole pracuje tým odborníků (speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence a výchovný poradce). Vedeme žáky k tomu, aby jejich znalosti a dovednosti byly dobře uplatnitelné v životě s výrazným podílem cizích jazyků, což umožní absolventům širší možnost uplatnění. Vedeme žáky k zodpovědnosti za své jednání a chování ( dodržování školních řádů a pravidel). Škola je zařazena mezi školy podporující zdraví Zdravá škola. Tento projekt je zaměřen na pohodu prostředí, zdravé a smysluplné učení a otevřené partnerství. Získali jsme i titul Rodiče vítáni značku pro školy otevřené rodičům. Nabízíme Vám nadstandardní péči: nízký počet žáků ve třídě individuální přístup a vzdělávání žáků podle jejich individuálních pořeb, talentu a nadání, důraz je kladen na osobní rozvoj každého žáka, rozvoj emoční inteligence. Každé dítě je pro nás jedinečná osobnost. rodinné prostředí malé školy, bezpečné klima školní psycholog moderní interiér a vybavení školy (interaktivní tabule ve třídách, tablety, počítačová učebna a odborné učebny,...), moderní metody výuky, moderní učební pomůcky kvalitní kvalifikovaní učitelé, kteří se neustále školí a dále vzdělávají každému žákovi je k dispozici výchovný poradce a logoped školy - dokážeme kvalitně pracovat s vadami řeči kvalitní vzdělání podle vlastního ŠVP,,Ve zdravé škole se učíme a hrajeme si s úsměvem“ přátelská a otevřená atmosféra mezi žáky, učiteli a rodiči zapojení žáků do mezinárodních projektů projektové vyučování, kooperativní učení, činnostní a experimentální výuka je pro nás samozřejmostí výuka angličtiny a němčiny už od mateřské školy, vyšší počet hodin AJ a NJ, půlené hodiny (v půlených hodinách je max.10 žáků = max.individuální péče a osobní pokrok každého žáka), získání certifikátu individuální plány pro nadané děti pravidelná činnost v komunitních kruzích, portfólia žáků atd. nabídka širokého spektra zájmových kroužků příprava na zápis do 1.třídy v Kroužku předškoláka účinný systém prevence zajišťuje školní preventivní tým spolupráce s PPP a SPC organizujeme zimní a letní ozdravné pobyty pobyty žáků v zahraničí rodiče s dětmi se mohou společně zúčastnit „Tvořivých dílen“ ranní a odpolední družina - 3 oddělení školní hřiště pro MŠ a 1.stupeň ZŠ spolupráce školky a školy - bezproblémový nástup do 1.třídy, kvalitní předškolní příprava asistentka učitelky v 1.třídě spolupráce 1. a 2. stupně základní školy- bezproblémový přechod na 2.stupeň možnost rozhodování a ovlivňování chodu školy v rámci Školního parlamentu plavání, bruslení jako součást tělesné výchovy od 1. do 9.třídy učebnice a sešity zdarma, k dispozici velké množství výtvarného materiálu, didaktické hry, stavebnice, stolní hry ve třídách o přestávkách volně k dispozici škola zajišťuje hromadný nákup učebnic a pracovních sešitů a většiny pomůcek, rodiče je tedy nemusí sami sháňet netradiční rodičovské schůzky mimo budovu školy zapojování exkurzí a projektů do výuky Zpět

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky