Internátní mateřská škola

Stachova 518, Praha 4 - Jižní Město 14900
https://www.msstachova.cz

Vážení rodiče, nová informace. V naší škole testujeme antigenními testy, které nám dodalo ministerstvo školství. Jedná se o testy pro výtěry z přední části nosní dutiny. Tyto testy jsou zcela bezpečné a děti si je dělají samy s naší dopomocí. Pokud však máte zájem, aby byly Vaše děti otestovány ze slin, domluvili jsme pro Vás alternativní možnost. Blízké zdravotnické zařízení FYZIOklinika (Machkova 1642/2) nabídlo školám pomoc pro ulehčení velké zátěže, kterou představuje otestování všech vstupujících dětí do školy v pondělí a čtvrtek ráno. Máte možnost nechat Vaše dítě otestovat až 2 dny před těmito dny. Potvrzení o výsledku antigenního testu je totiž platné od zdravotnického zařízení 48 hodin. Tato vytištěná potvrzení nebo PDF (dostanete v SMS a emailu) stačí při vstupu do školy předložit. Dítě bude moci jít rovnou do třídy a nebude testováno námi. V případě, že dítě bude testovat pedagogický pracovník, dostanete zprávu od nás pouze v případě pozitivního výsledku. FYZIOklinika testuje profesionálně kvalitními neinvazivními testy ze slin. Pracovní dobu má denně včetně víkendů a svátků. V neděli i ve středu má prodlouženou otevírací dobu. Více informací o otevírací době a místech, kde testuje, najdete na www.FYZIOklinika.cz. Testování zde probíhá bez předchozí registrace, nepotřebujete žádné potvrzení od školy a čekací doba na místě není dlouhá. Pouze musíte předložit rodné číslo dítěte, jeho trvalé bydliště a kartičku pojištěnce. Testy jsou zdarma v případě, že dodržujete rozestup mezi jednotlivými testy 3 dny (Sobota + Úterý, Neděle + Středa nebo Pondělí ráno + Čtvrtek ráno) a několik dalších zákonných podmínek na výše zmíněném webu. Byli jsme upozorněni, že testy ze slin vyžadují, aby testovaný minimálně 30 minut před testem nejedl, pít může pouze čistou vodu, nežvýkal, nečistil si zuby apod. Děkuji za spolupráci a věřím, že vše společně zvládneme a bez větších potíží s neomezovanou výukou. Bc. Božena Havlíková, ředitelka školy Vážení rodiče, o otevření školek od 12.04.2021 a návratu Vašich dětí do nich, již víte. Zde je stručný přehled, co a jak zhruba bude vypadat a na co se máte připravit. Děti budou v MŠ bez roušek, ale budou muset podstoupit 2x týdně testování AG testem. ; Každé pondělí (resp. první den nástupu dítěte do MŠ) a čtvrtek, bude ráno probíhat testování dětí AG testy. Dítě bude testovat doprovázející osoba v MŠ, pod dozorem zaměstnance školky. Počítejte tedy s časovou rezervou na test, minimálně 20 minut. ; Instruktážní leták je připojen: v příloze ; Instruktážní video zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 POZITIVNÍ AG TEST v MŠ Při pozitivním výsledku AG testu ; nebude dítě vpuštěno do MŠ, dostane potvrzeni o pozitivním testu a půjde na PCR testy. Pokud bylo toto dítě předešlé dva dny v MŠ, tak musí školku opustit celá třída, resp děti, které přišly s pozitivním dítětem do kontaktu. ; Při potvrzení Covid-19 PCR testem, jde celá třída do karantény. ; Při negativním výsledku PCR testu, může celá třída nastoupit opět do MŠ. - Testovat se NEMUSÍ dítě: které prodělalo Covid-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní. Musí se doložit! - Pokud budete chtít nechat dítěti udělat AG test např. na Poliklinice, laboratoři, tak test nesmí být starší více než 48 hodin. Opět musíte doložit potvrzením z laboratoře. - kdo nechce svoje dítě nechat vůbec testovat, nesmí se pak dítě účastnit prezenční výuky. tzn., že zůstane doma, bude mít omluvenou absenci. Dál se vzdělává doma, ale ne distančně. ; Pokud dítě vykazuje známky nákazy Covid-19, viz příloha, bude o tom vyrozuměn zákonný zástupce a dítě bude muset opustit budovu MŠ v co nejbližší době! Pokud dítě trpí alergickou rýmou, kašlem musíte také doložit potvrzení od lékaře. ; Třetí osoby (i mladší sourozenec), do budovy MŠ nesmí vstoupit! Veškeré informace ohledně testování naleznete zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole Sledujte stránky školky https://www.msstachova.cz/ Na vše svoje děti připravte, ukažte jim video, ať vědí co je čeká Při nejasnostech nás kontaktujte Prosíme o potvrzení o srozumění s testováním v MŠ Dodatek: Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek od 6,30 - 8,30. V případě pozdějšího nástupu do MŠ než je den určený k testování, je nezbytné, aby tuto skutečnost rodiče náhlásili SMS na telefon Včeliček : 724 701 497 nebo Berušek: 607 088 951. V případě, že vaše dítě nastoupí v daném týdnu poprvé do MŠ mimo řádný den testování (úterý, středa, pátek), je třeba též tuto skutečnost nahlásit den předem na výše uvedená tel.čísla. (jméno, datum a přibližný čas příchodu), abychom pro vás připravili testovací sadu. I když je dítě testováno v jiný den než je v harmonogramu, může tedy dojít k tomu, že bude testováno i dva dny po sobě jdoucí. P.S. Veškerá nařízení, postupy a jiné jsou vydány Ministerstvem školství a pro nás závazné. Nemůžeme tedy nic měnit, obcházet apod. Bc. Božena Havlíková, ředitelka školy

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky