Gymnázium, základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené

Ječná 27/530, Praha 2 12000
http://www.jecna27.cz/

Připravujeme děti s těžkými komunikačními deficity na výchovu a vzdělávání na ZŠ s orální výukou. Poskytujeme intenzivní individuální logopedickou péči. Příjímáme děti • přijímány jsou přednostně děti se sluchovou vadou, u nichž je předpoklad rozvoje mluvené řeči, • dále přijímáme děti s těžkou řečovou vadou, u nichž převažují speciální vzdělávací potřeby v oblasti řeči, (primárně nesouvisející např. s hyperkinetickým syndromem, autismem apod.), které nenavštěvují jinou Mtš dále děti které: • mají návyk používat kompenzační pomůcky • dodržují základní hygienické návyky Vzdělávání, logopedie a veškeré hravé aktivity dětí v naší mateřské škole probíhají pod vedením speciálních pedagogů a logopedů. Provozní doba: Pondělí – čtvrtek:6.45-16.30 Pátek: 6.45-15.00

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky