Fakultní mateřská škola se speciální péčí

Arabská 20/681, Praha 6 - Vokovice 16000
http://www.skolka.org

Počet dětí ve třídě nebude omezen. Provoz mateřské školy bude standardní, to je u velkých oddělení od 7:00 do 17:00, u Duhového oddělení od 8:00 do 15:00. Kvůli návratu k obvyklému provozu školy, nebude omezen kontakt dětí mezi třídami. Opět tedy bude možný volný pobyt rodičů a dětí na malé zahradě a to denně do 17:00. Přístup do školy bude opět skrze spojovací chodbu. Při příchodu dětí na oddělení budeme opět provádět kontrolu zdravotního stavu a měřit teplotu dětí. Budeme měřit teplotu i rodičům, kteří budou pobývat ve třídě s dítětem při adaptaci, nebo budou ve třídě na návštěvě delší, než je běžný kontakt při přivedení či vyzvednutí dítěte. V případě jakýchkoliv obtíží nebudeme děti přijímat do kolektivu. Prosíme vás, abyste i vy věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí i svému a v případě jakýchkoli obtíží raději nechali děti doma! První den příchodu do mateřské školy bude nutné odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, bez toho nemůžeme děti přijmout. Rovněž budeme vyžadovat čestné prohlášení o bezinfekčnosti od osob, které s vámi nežijí ve společné domácnosti a vy je zplnomocníte k vyzvedávání dětí (například prarodiče). Pokud vaše dítě trpí alergií a tedy vykazuje příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma apod.), budeme vyžadovat čestné prohlášení rodiče o zdravotním stavu dítěte. Dětem budeme před každým jídlem desinfikovat ruce. Prosíme, ať si děti nenosí do školky žádné hračky z domova. Vzhledem k tomu, že bude probíhat adaptace nových dětí, budou rodiče moci opět vstupovat do tříd podle potřeby. Kroužky a individuální aktivity (FIE, Práce v hliněném poli, Elkonin) budou otevřeny jako obvykle, informace o kroužcích se dozvíte do poloviny září. Děti budou potřebovat roušky, pokud pojedou společně MHD. V tom případě vás budou dopředu informovat třídní učitelé.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky