Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Na Výšinách 3/1075, Praha 7 17000
http://msnavysinach.cz/

FMŠ Na Výšinách Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK Na Výšinách 3/1075 je umístěna v obytné čtvrti Praha 7 v těsné blízkosti Letenské pláně a parku Stromovky. Prostorové možnosti mateřské školy jsou dobrým zázemím pro předškolní vzdělávání i další aktivity školy. Každá ze sedmi tříd tvoří samostatnou jednotku se sociálním zázemím. Uspořádání tříd vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení školy je průběžně obnovováno a odpovídá antropometrickým požadavkům i počtu dětí. Je usilováno o vyvážené a dostatečně podnětné prostředí. Ve všech třídách jsou koutky živé přírody – želvy vodní, želvy suchozemské, šneci, akvarijní ryby, pakobylky, mravenci. Od září 2019 jsme otevřeli detašované pracoviště Vodárenská věž – Na Výšinách 1/1000 . Jedna třída pro 22 dětí. Máme celkem 9 tříd z toho 2 třídy s polodenním provozem. Kapacita FMŠ: 223 dětí Provoz mateřské školy: od 6.30 do 17.00 hodin. Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK Na Výšinách se podílí na vedení pedagogických praxí studentů učitelství. FMŠ nabízí pestrý program aktivit a činností. Školní program Jaro, léto, podzim, zima klade důraz na individuální, citové, socializační a vzdělávací potřeby dětí. Denní atmosféra je plná pohody, tvořivých aktivit s respektováním individuálních dispozic každého dítěte. Součástí FMŠ je mateřské centrum Medvíďata pro děti od dvou do čtyř let a jejich rodiče. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje venkovní prostor školní zahrady, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí financovanou MČ Prahy 7, Nadací Proměny a za podpory Spolku rodičů dětí a přátel školy při FMŠ Na Výšinách. Zrekonstruovaná školní zahrada s atypickými herními prvky nabízí dostatek prostoru pro venkovní pohybové i kulturní aktivity. Často je i využíváno dopravní hřiště, které navazuje na školní zahradu. Mateřská škola nabízí celou řadu zájmových kroužků, které probíhají v odpoledních hodinách a jsou zpoplatněny např. malý vědec, angličtina s rodilým mluvčím, logo- hrátky, keramika, výtvarný kroužek… Vstup na školní zahradu a do budovy FMŠ je zabezpečen čipy. Bezpečnost dětí je u nás na prvním místě. Proměna zahrady ….. nekonečný příběh proměna zahrady je název projektu obnovy školní zahrady FMŠ Na Výšinách, která se nachází uprostřed rušné zástavby v blízkosti stadionu Sparta. Celková rozloha školní zahrady je 2 700m. Proměna zahrady trvala tři roky. Na její realizaci se podíleli pedagogové, dětí i rodiče. Se dvěma maminkami-architektkami Zuzanou Novotnou a Susane Spurnou spolupracoval německý výtvarník, tvůrce dětských hřišť Michael Grasemannem. Pro naší zahradu vytvořil originální herní prvky. Patří mezi ně dřevěná „věž v oblacích“, proutěné prvky, skupiny domečků nebo přírodní amfiteátr s divadelním altánem a ohništěm. Za podpory MČ Prahy 7 a nadace Karla Komárka se zahrada kompletně proměnila a stala se klidnou oázou, místem kde děti rádi tráví svůj čas. Zahrada poskytuje dostatečný prostor pro nerušenou volnou hru, zajišťuje pestrou nabídku pro pohybové aktivity; vytváří zákoutí a skrýše podněcující dětskou fantazii i bezpečný prostor pro skupinovou hru. Zahrada vybízí k seznamování se s rostlinami, s organismy a živočichy, dovoluje zkoumat živly, podporuje environmentální výchovu (vyvýšené záhony, hmyzí domek, komposty). Realizované projekty: Babiččina zahrádka, Co si vypěstujeme, sníme, Od semínka k semínku. ..nekonečný příběh proměna zahrady nekončí, ale pokračuje stále dál! Za podpory rodičů pořádáme pravidelné podzimní a jarní brigády.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky