Dětské integrační centrum a mateřská škola

Hurbanova 1285, Praha 4 14200
http://www.dic-saop.cz/

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. /DIC/, Hurbanova 1285, Praha 4 je soukromé zařízení. Poskytuje komplexní péči – výchovnou, vzdělávací, speciálně pedagogickou, psychologickou a rehabilitační. Všemi aktivitami DIC prolíná myšlenka zdravého životního stylu. Součástí Dětského integračního centra a mateřské školy jsou: mateřská škola s třídami zřízenými dle § 16 odst. 9 školského zákona /MŠ/ – zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení, fakultní škola, kapacita 120 dětí, věkově smíšené i stejné třídy (4 běžné, 2 zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona), třída pro dvouleté děti speciálně pedagogické centrum /SPC/ – poskytuje služby dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou vymezeny jako standardní činnosti ve vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. nestátní zdravotnické zařízení /NZZ/ – např. individuální cvičení na neurofyziologickém podkladě, skupinové kondiční cvičení, vodoléčba, sauna kavárna Café Start – tréninkové pracoviště Další aktivity a služby DIC: prostory k pronájmu – rehabilitační tělocvična DIC spolupracuje se Sdružením pro aktivní odpočinek a integraci postižených, z.s. /SAOP/, Hurbanova 1285, Praha 4 (Klub maminek, ekologické projekty). Prohlášení o přístupnosti webových stránek Projekt s názvem Šablony III OP PPR pro Dětské integrační centrum a mateřskou školu, s.r.o., reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001974 je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt rozvíjí proinkluzivní prostředí v MŠ prostřednictvím podpory dětí s odlišným mateřským jazykem a aktivit zaměřených na spolupráci s rodiči dětí. Od 1.2.2017 do 31.1.2019 byla naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001428 Pomáháme pomáhat, který byl spolufinancován Evropskou unií. Projekt byl zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činila 430 820 Kč.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky