Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra

Jungmannova 3, Ostrava 70251
https://zspittra.edupage.org

Vážení rodiče, s ohledem na stávající situaci podáváme informaci o zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2021/22. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů, bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V případě zrušení mimořádných opatření bude zorganizováno osobní setkání nově zapsaných žáků a jejich zákonných zástupců s učiteli. Současně se všichni budou moci seznámit s prostředím školy a se vzdělávacím programem. Smysl tohoto osobního setkání s Vámi je především motivační a zároveň organizační.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky