Církevní mateřská škola Laura

Vítkova 12, Praha 8 - Karlín 18600
http://www.fma.cz/

Institut Dcer Panny Marie Pomocnice (salesiánky – FMA) je řeholní společnost Bohu zasvěcených žen. Salesiánky ( oficiálním názvem Dcery Panny Marie Pomocnice = FMA) patří do široké salesiánské rodiny. Životním ideálem sester je následovat Krista v čistotě, chudobě, poslušnosti a společně mu sloužit výchovnou prací a modlitbou. Kongregace FMA má od svých počátků výchovný a misijní charakter. Hlavním posláním sester je výchova mládeže se zvláštním zaměřením na ty, kdo jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Výchovná činnost se řídí tzv. preventivním systémem a heslem Dona Boska: “Da mihi animas coetera tolle.” – “Dej mi duše, ostatní si vezmi.” Sestry žijí v komunitách a skládají sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Institut založil v roce 1872 svatý Jan Bosco spolu se svatou Marií Dominikou Mazzarellovou v italské vesnici Mornese jako odpověď na potřebu výchovy dívčí mládeže. Hlavním posláním sester je výchova mládeže, především dívek, se zvláštní pozorností k chudým a sociálně znevýhodněným. Salesiánky působí v 92 zemích světa, institut má misijní ráz a čítá přibližně 12 000 sester. Ústředí je v Římě. Sestry v České republice tvoří inspektorii spolu se sestrami z Litvy. V současné době je to 8 komunit. U nás tato řeholní společnost vznikla v roce 1980, kdy první tři sestry složily řeholní sliby. Více o historii zde. V současné době je v České republice šest řeholních domů: dva v Praze a po jednom v Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Společně se dvěma komunitami sester v Litvě tvoří české sestry Inspektorii Panny Marie Neposkvrněné. Poslání sester salesiánek Naše poslání je zaměřeno na mladé lidi z lidových vrstev ve všech etapách vývoje, především však na dívky a ženy. S přednostní láskou Dona Boska a Marie Dominiky Mazzarelové se věnujeme těm nejchudším, tedy těm, kteří z různých důvodů mají menší možnosti úspěchu a jsou více vystaveni nebezpečí.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky