Bělohradská mateřská škola

Horní Nová Ves 112, Lázně Bělohrad 50781
https://belohradskams.cz

Naše mateřská škola vznikla sloučením dvou mateřských škol v Horní Nové Vsi a v Lázních Bělohradě v roce 2006. Od tohoto data nese nový název - Bělohradská mateřská škola. Je samostatným právním subjektem a zřizovatelem je Město Lázně Bělohrad. V Horní Nové Vsi jsou 2 třídy a v Lázních Bělohradě 4 třídy. Celkem zde pracuje 11 učitelek, 2 asistenti pedagoga, 1 školní asistent a 5 provozních zaměstnanců. Obě pracoviště mateřské školy mají vlastní školní jídelnu. Stravování zajišťují 3 kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny. Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let. Převážná většina dětí je místních - tzn. z Horní Nové Vsi, Prostřední Nové Vsi, Dolní Nové Vsi a Lázní Bělohrad. Menší část dojíždí z okolních vesnic - Brtev, Lány, Hřídelec, Šárovcova Lhota, Svatojánský Újezd, Černín, Lukavec, Borek,... Obě pracoviště mateřské školy prošly rekonstrukcemi, jsou moderně vybavené novým sociálním zařízením, novým nábytkem, didaktickými pomůckami, herními koutky a hračkami. Součástí mateřských škol jsou pěkné školní zahrady, které jsou moderně vybavené pro přirozený pohyb, různé sporty a tvoření na pískovišti. Výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole se uskutečňuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání "Rok v přírodě". Mateřská škola nabízí dětem doplňující programy, projekty a další aktivity, např. seznamování s cizím jazykem, taneční a pohybové aktivity, preventivní a zdravotní programy, polytechnické projekty, pravidelně se účastníme výstav, besed, soutěží, charitativních akcí, divadel a během roku podnikáme třídní výlety. Naše mateřská škola pokračuje v Šablonách II. Děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu, se mohou pravidelně během roku účastnit Hrátek dětí a rodičů v naší mateřské škole. Umožňujeme také pedagogickou praxi studentům.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky